Till innehåll på sidan

7 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen

Ingår i process

Publicera och marknadsföra anslagsfinansierade vidareutbildningskurser

Starthändelse

Processen inrätta kurs har slutförts för ny kurs, alternativt att processen för att ändra kursplan har slutförts för befintlig kurs

Resulterar i

Kursbeskrivning finns inlagd/har redigerats i Om kursen. Kursbeskrivningen visas på sidan “Inför kursval” i Om kursen/Kurs- och programkatalogen.

Texten som läggs in visas även på studera.nu.

Aktörer

Examinator, kursansvarig, skolkommunikatör

Beskrivning

Via Om kursens administrationsverktyg kan skolan lägga in/redigera en kort kursbeskrivning som visas på Om kursen/Kurs- och programkatalogen.

Skolan bestämmer hur texten ska vara formulerad. Person på skolan som har behörighet att arbeta i Om kursens administrationsverktyg lägger in/redigerar texten.

VoS uppdaterar Ladok med den text som är inlagd i Om kursen av skola. Det är den text som är inlagd i Ladok som sedan skickas till studera.nu

Systemstöd, hjälpmedel, rutin

Om kursen, Ladok

Introduktion till kursen | KTH Intranät

Checklista: Kursinformation för fristående kurser

Beskriven av

Arbetsgrupp 2 för livslångt lärande, juni 2022

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-15
1 Ta fram tidplan inför marknadsföring
2 Förmedla beslut om utbud
3 Slutför process ändra kursplan
4 Slutför process inrätta kurs
5 Planera marknadsföring och kommunikation för specifika kurser
6 Planera marknadsföring och kommunikation övergripande kring kurser
7 Se över, skapa kursbeskrivning till Om kursen
8 Se över kursgemensam info
9 Se över, skapa sökord för antagning.se
10 Skapa kurstillfällen
11 Granska kurstillfälle & sätta i status “ansökt”
12 Godkänna utbudet i Kopps och publicera i Kurs- och programkatalogen
13 Lägga in kursbeskrivning i Ladok
14 Publicera utbud på KTH.se & föra över till Antagning.se
15 Kommunicera kursutbud
16 Öppna för anmälan på Antagning.se