Till innehåll på sidan

Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud för program och programkurser

För att få en förståelse för arbetet med KTHs utbildningsutbud för program listas här i kronologisk ordning de olika aktiviteter som ingår i processen. Enklaste sättet att få överblick över vilka datum som gäller för beslut och när uppgifter ska finnas inlagda i Kopps, se kalendern för utbildningsadministration.

Informationen i tabellen nedan uppdateras en gång om året i slutet av maj, efter avstämning med utbildningsadministrativa utskottet.

Datum för beslut av utbildningsplan och kurs/kursplan samt när uppgifter ska vara inlagda i Kopps visas även i Kalender för utbildningsadministration.  

 För mer information om hantering i Kopps se manual för läsårsplanering

Observera följande undantag:

  • program med vårstart som samläser med program med höststart kan behöva följa den tidplan som gäller för programmen med höststart. 
  • för kurser som deltar i pilotprojektet för maskinell bedömning av särskild behörighet måste kursplan vara reviderad innan underlag till AKPn tas ut från Kopps (runt 15 september respektive runt 15 mars).

Datum markerade med *) kommer från "Beslut om sista datum för beslut om utbildningsutbud och kurser för behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå", V-2020-0873.

Ytterligare information om processerna inrätta kurs och fastställa kursplan , Ändra kurs/revidera kursplan , förändra programutbud  samt schemalägga termin  finns på respektive sida för utbildningsadministrativa processer.

Händelse Inför Datum Utförare
Beslut - Utbildningsutbud inför kommande läsår HT22/VT23

2021-06-15*)

Rektor
Kurstillfällen i Kopps för program med vårstart ska ha status ”Godkänt” VT22/HT22 2021-06-15 Skola
Läsårsplan för program med vårstart ska ha satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps (och får därefter automatiskt status ”Godkänd” när alla ingående kurstillfällen har satts i status "Godkänd") VT22/HT22 2021-06-15 Skola
Lässchemaunderlag inlagda i Kopps VT22 Vecka 25 2021 Skola
Schemaläggning inklusive remiss: Överläsning av kurstillfällens koppling till läsårsplan görs automatiskt från Kopps till TimeEdit för att undvika schemakrockar. VT22 Slutet av juni till oktober 2021 GVS/Schemaggruppen
Beslut - Läsårsindelning (bereds av Schemagruppen inom GVS/EDO) HT23/24 2021-06-30 Rektor

Beslut - Utbildningsplan för program med höststart: I beslutet ska anges om ett tilläggsbeslut avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista tillkommer.

HT22 2021-09-01*) Skola
Utbildningsplan för program med höststart, inklusive preliminär kurslista inlagd i Kopps, status ska vara satt till ”Godkänd”. HT22 2021-09-15 Skola
Anmälan till program öppnar på antagning.se VT22 2021-09-15 GVS/Antagningsgruppen
Underlag till AKP tas ut från Kopps. Kräver att kurstillfällen är godkända och kopplade till program.Ev. förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum meddelas antagningsgruppen. VT22  Runt 2021-09-15 GVS/Antagningsgruppen
Arbetet med att skapa läsårsplan och "önskade" kurstillfällen i Kopps för program med höststart kan påbörjas. Sker genom att föregående läsårs läsårsplan kopieras. HT22/VT23 From 2021-09-16 Skola
Anmälan till program på antagning.se stänger VT22 2021-10-15 GVS/Antagningsgruppen
Beslut - Inrätta kurs HT22/VT23 2021-10-15*) Skola
Beslut - Ändra kurs/revidera kursplan VT22 2021-10-15*) Skola
Anmälan till masterprogram öppnar på universityadmissions.se: Beslutad utbildningsplan behövs i rekryterande syfte. HT22 2021-10-16 GVS/Antagningsgruppen
Beslut om inrättande av kurs och ny kursversion (pga ändrade moduler) Ladok-supporten tillhanda

HT22/VT23 inrättad kurs

VT22 ny kursversion

2021-10-20 Skola
Nyinrättade kurser + nya kursversioner inlagda i Ladok (förs automatiskt över till Kopps)

HT22/VT23 inrättad kurs

VT22 ny kursversion

2021-10-21 GVS/VoS
Reviderade kursplaner inlagda i Kopps VT22 2021-10-27 Skola
Schema publiceras VT22

Runt 2021-11-01

GVS/Schemagruppen
AKP öppnar VT22 Runt 2021-11-01 GVS/Antagningsgruppen
Godkända kurstillfällen i Kopps sätts till status ”Komplett” i Ladok: Görs via Kopps. VT22

2021-11-01

GVS/VoS
Direktantagning till kurs via Ladok är möjlig VT22 Möjligt från 2021-11-02 Skola
AKP stänger VT22 2021-11-15 GVS/Antagningsgruppen
Beslut - Ev. tilläggsbeslut för utbildningsplan för program med höststart, avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista HT22 2021-11-15*) Skola
Ev. ändringar i utbildningsplan inlagda i Kopps enligt tilläggsbeslutet HT22  2021-11-15 Skola
Kurstillfällen med status "Önskat" för det kommande läsåret för program med höststart ska finnas inlagda.  Institutioner/avdelningar kan därefter börja föra diskussioner med programmen kring önskemålen av kurstillfällena. HT22/VT23  2021-12-01 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart ska ha sammanfogats och satts i status ”Ansökt” HT22/VT23 2021-12-15 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart ska ha satts i status ”Godkänt” i Kopps: Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen HT22/VT23  2022-01-17 Skola
Läsårsplan för program med höststart ska ha satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.  HT22/VT23 2022-01-17 Skola
Anmälan till masterprogram stänger HT22 2022-01-15 GVS/Antagningsgruppen
Lässchemaunderlag inlagda i Kopps HT22 2022-01-24 Skola
Schemaläggning inklusive remiss: Överläsning av kurstillfällens koppling i läsårsplan för över automatiskt från Kopps till TimeEdit för att undvika schemakrockar. HT22 Slutet av januari till april 2022 GVS/Schemagruppen
Underlag till AKP tas ut från Kopps. Kräver att kurstillfällen är godkända och kopplade till program.Ev. förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum meddelas antagningsgruppen. HT22 Runt 2022-03-15 GVS/Antagningsgruppen
Anmälan till program öppnar på antagning.se HT22 2022-03-15 GVS/Antagningsgruppen
Beslut - Utbildningsplan för program med vårstart VT23 2022-04-01*) Skola
Anmälan till program stänger på antagning.se HT22 2022-04-15 GVS/Antagningsgruppen
Utbildningsplan för program med vårstart ska vara inlagd i Kopps, status ska vara satt till ”Godkänd”. VT23 2022-04-14 Skola
Beslut - Ändra kurs/revidera kursplan HT22 2022-04-15*) Skola
Arbetet med att skapa läsårsplan och "önskade" kurstillfällen i Kopps för program med vårstart kan påbörjas. Sker genom att föregående läsårs läsårsplan kopieras. VT23/HT23 Från och med 2022-04-19 Skola
Beslut om ny kursversion (pga ändrade moduler) Ladok-supporten tillhanda HT22 2022-04-20 Skola
Nya kursversioner inlagda i Ladok (förs automatiskt över till Kopps) HT22 2022-04-21 GVS/VoS
Reviderad kursplan inlagd i Kopps HT22 2022-04-27 Skola
Godkända kurstillfällen i Kopps sätts till status ”Komplett” i Ladok: Görs via Kopps HT22 2022-04-28 GVS/VoS
Direktantagning till kurs via Ladok är möjlig HT22 Möjligt från: 2022-04-29 Skola
Schema publiceras HT22 2022-05-01 GVS/Schemagruppen
AKP öppnar HT22 2022-05-01 GVS/Antagningsgruppen
Kurstillfällen med status "Önskat" för det kommande läsåret för program med vårstart ska finnas inlagda.  Institutioner/avdelningar kan därefter börja föra diskussioner med programmen kring önskemålen av kurstillfällena. VT23/HT23 2022-05-01 Skola
AKP stänger HT22 2022-05-15 GVS/Antagningsgruppen
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart ska ha sammanfogats och satts i status ”Ansökt” VT23/HT23 2022-05-15 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart ska ha satts i status ”Godkänt” i Kopps: Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen VT23/HT23 2022-06-15 Skola
Läsårsplan för program med vårstart ska ha satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.  VT23/HT23 2022-06-15 Skola
Lässchemaunderlag inlagda inlagda i Kopps VT23 Vecka 25 2022 Skola
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-11