Till innehåll på sidan

Aktiviteter och datum för arbete med KTHs utbildningsutbud

För att stödja beslutsfattare och handläggare på både KTH skola och GVS finns här, i kronologisk ordning, aktiviteter och datum kring arbetet med KTHs utbildningsutbud. Aktiviteterna kan vara att fatta beslut och att lägga in uppgifter i Kopps. Dessa aktiviteter behöver ske inom viss tid och i viss turordning så att relevant information kan publiceras i rätt tid, såsom KTHs utbildningsutbud, lässchema etc.

I tabellen nedan visas aktiviteter och datum för arbete med KTH:s utbud av utbildningsprogram och programkurser. Motsvarande för fristående kurser finns i tabellen Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser.  Informationen uppdateras en gång om året i slutet av maj, efter avstämning med utbildningsadministrativa utskottet. Har du frågor kontakta: kopps@kth.se  om det gäller specifika datum eller sidansvarig för övriga frågor.

För mer information om hantering i kopps se manual för läsårsplanering

Ytterligare information om processerna inrätta kurs och fastställa kursplan , Ändra kurs/revidera kursplan , förändra programutbud  samt schemalägga termin  finns på respektive sida för utbildningsadministrativa processer.

Datum markerade med *) finns i Beslut om sista datum för beslut om utbildningsutbud och kurser för behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå, V-2020-0873, Beslutsfattare universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Stoppdatum för beslut och koppsdatum visas i Kalender för utbildningsadministration.

Ytterligare förklaringar finns efter tabellen

Händelse Inför Senast datum Utförare
Utbildningsutbud inför kommande läsår Läsår 2021/2022 Beslut 2020-06-15*) Rektor
Lässchemaunderlag inlagda: Kräver att kurstillfällen finns från tidigare steg. Vårtermin 2021 Inlagt i Kopps senast v25, 2020 Skola
Läsårsindelning Beslutet bereds av Schemagruppen inom GVS/EDO Läsår 2022/2023 Beslut senast 2020-06-30 (undantag 2020: Beslut fattades 2020-08-18) Rektor
Schemaläggning inklusive remiss: Kräver att kurstillfällen och läsårsplan är godkända i tidigare steg. Överläsning av kurstillfällens koppling i läsårsplan för över automatiskt från Kopps till TimeEdit. Används för att undvika schemakrockar. Vårtermin 2021 Slutet av juni till oktober 2020 GVS/EDO/Schemagruppen
Utbildningsplan för program med höststart: Beslut om utbildningsplan ska fattas senast den 1 september året innan utbildningen ska startas. I beslutet ska anges om ett tilläggsbeslut avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista tillkommer. Hösttermin 2021 Beslut 2020-09-01*) Skola
Utbildningsplan för program med höststart, inklusive preliminär kurslista: Uppgifter i fälten ”Utbildningens omfattning och innehåll” samt ”Behörighet och urval” ska vara inlagda enligt beslut. Status ska vara satt till ”Godkänd”. (Programmen kan börja önska kurstillfällen till läsårsplanen). Hösttermin 2021 Inlagt i Kopps 2020-09-15 Skola
Anmälan till program öppnar Vårtermin 2021 Anmälan öppnar 2020-09-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Underlag till AKP tas ut: Kräver att kurstillfällen (för vårterminen) är godkända och kopplade till program i tidigare steg. Ev förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum (revidering av kursplan) meddelas antagningsgruppen. Vårtermin 2021 Från Kopps ca 2020-09-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Börja "önska" kurstillfällen i läsårsplan i Kopps för program med höststart. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan. Kräver att kurslista i utbildningsplan finns från tidigare steg. Hösttermin 2021/vårtermin 2022 Inlagt i Kopps fr.o.m. 2020-09-16 Skola
Anmälan till program stänger Vårtermin 2021 Anmälan stänger 2020-10-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Inrättande av kurs Hösttermin 2021/vårtermin 2022 Beslut 2020-10-15*) Skola
Revidering av kursplan Vårtermin 2021

Beslut 2020-10-15*)

(Undantag 2020: 2020-10-30)

Skola
Beslut om inrättande av kurs Ladok-supporten tillhanda Hösttermin 2021/vårtermin 2022

Till Ladoksupport 2020-10-20

(Undantag 2020: 2020-10-30)

Skola
Beslut om ny kursversion Ladok-supporten tillhanda (revidering av kursplan pga ändrade moduler) Vårterminen 2021 Till Ladoksupport 2020-10-20 Skola
Nyinrättade kurser läggs in i Ladok och förs automatiskt över till Kopps Hösttermin 2021/vårtermin 2022

Inlagt i Ladok 2020-10-21

(Undantag 2020: 2020-10-30)

GVS/EDO/VoS
Nya kursversioner läggs in i Ladok och förs automatiskt över till Kopps Vårterminen 2021 Inlagt i Ladok 2020-10-21

(Undantag 2020: 2020-10-30)

GVS/EDO/VoS
Reviderad kursplan Vårtermin 2021

Inlagt i Kopps 2020-10-27

(Undantag 2020: 2020-10-30)

Skola
Anmälan till masterprogram öppnar på universityadmissions.se: Beslutad utbildningsplan inklusive preliminär kurslista från tidigare steg behövs i rekryterande syfte. Hösttermin 2021 Anmälan öppnar 2020-10-16 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Schema publiceras Vårtermin 2021 Publiceras normalt 2020-11-01 (undantag inför vt21: 2020-11-12) GVS/EDO/Schemagruppen
AKP öppnar. Schema publiceras i anslutning till att antagningsomgången öppnar för att studenterna ska kunna välja kurs. Vårtermin 2021 Anmälan öppnar 2020-11-01 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Godkända kurstillfällen med status ”Påbörjad” i Ladok sätts till status ”Komplett” i Ladok: Görs via Kopps. Vårtermin 2021

Görs i Kopps 2020-11-02

(Undantag 2020: 2020-11-05)

GVS/EDO/VoS
Direktantagning till kurs via Ladok är möjlig när kurstillfällen har fått status ”Komplett” i Ladok.  Vårtermin 2021 Möjligt fr.o.m 2020-11-03 Skola
AKP stänger Vårtermin 2021 Anmälan stänger 2020-11-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Ev tilläggsbeslut för utbildningsplan för program med höststart, avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista : Tilläggsbeslut ska fattas senast den 15 november året innan utbildningen ska startas. Tilläggsbeslut tillåts inte för nyinrättade program. Hösttermin 2021 Beslut 2020-11-15*) Skola
I enlighet med ev tilläggsbeslut för program med höststart, lägga in ändringar i utbildningsplanens kurslista m.m. i Kopps: Kräver att eventuella nya kurser ha inrättats i tidigare steg. Hösttermin 2021 Inlagt i Kopps 2020-11-15 Skola
Önskemål om kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart ska finnas inlagda. Kräver att eventuella ändringar i kurslistan har gjorts i ett tidigare steg. Institutioner/avdelningar kan därefter börja föra diskussioner med programmen kring önskemålan av kurstillfällena. Hösttermin 2021/vårtermin 2022 Inlagt i Kopps 2020-12-01 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart ska vara sammanfogade och ha status ”Ansökt”: Kräver att alla önskemål har gjorts i tid i tidigare steg. Hösttermin 2021/vårtermin 2022 Inlagt i Kopps 2020-12-15 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart ska ha status ”Godkänt”: Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok och får status ”Påbörjad”. Antagning/registrering kan inte ske. Hösttermin 2021/vårtermin 2022 Inlagt i Kopps 2021-01-15 Skola
Läsårsplan för program med höststart ska ha status ”Villkorligt godkänd” och får därefter automatiskt status ”Godkänd”: Status ändras automatiskt från "Villkorligt godkänd" till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.  Hösttermin 2021/vårtermin 2022 Inlagt i Kopps 2021-01-15 Skola
Anmälan till masterprogram stänger Hösttermin 2021 Anmälan stänger 2021-01-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Lässchemaunderlag inlagda: Kräver att kurstillfällen finns från tidigare steg. Hösttermin 2021 Inlagt i Kopps 2021-01-25 Skola
Schemaläggning inklusive remiss: Kräver att kurstillfällen och läsårsplan är godkända i tidigare steg. Överläsning av kurstillfällens koppling i läsårsplan för över automatiskt från Kopps till TimeEdit. Används för att undvika schemakrockar. Hösttermin 2021 Slutet av januari till april 2021 GVS/EDO/Schemagruppen
Underlag till AKP tas ut: Kräver att kurstillfällen är godkända och kopplade till program i tidigare steg. Ev förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum (revidering av kursplan) meddelas antagningsgruppen. Hösttermin 2021 Från Kopps ca 2021-03-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Anmälan till program öppnar Hösttermin 2021 Anmälan öppnar 2021-03-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Utbildningsplan för program med vårstart**) Vårtermin 2022 Beslut 2021-04-01*) Skola
Anmälan till program stänger Hösttermin 2021 Anmälan stänger 2021-04-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Utbildningsplan inklusive kurslista för program med vårstart Vårtermin 2022/Hösttermin 2022 Inlagt i Kopps 2021-04-15 Skola
Revidering av kursplan Hösttermin 2021 Beslut 2021-04-15*) Skola
Börja önska kurstillfällen i läsårsplan för program med vårstart i Kopps. Görs genom att kopiera föregående läsårs läsårsplan. Kräver att kurslista i utbildningsplan finns från tidigare steg Vårtermin 2022/Hösttermin 2022 Inlagt i Kopps fr.o.m. 2021-04-16 Skola
Beslut om ny kursversion Ladok-supporten tillhanda (revidering av kursplan pga ändrade moduler) Hösttermin 2021 Till Ladoksupport 2021-04-20 Skola
Nya kursversioner läggs in i Ladok och förs automatiskt över till Kopps Hösttermin 2021 Inlagt i Ladok 2021-04-21 GVS/EDO/VoS
Reviderad kursplan Hösttermin 2021 Inlagt i Kopps 2021-04-27 Skola
Godkända kurstillfällen med status ”Påbörjad” i Ladok sätts till status ”Komplett” i Ladok: Görs via Kopps. Hösttermin 2021 Görs i Kopps 2021-04-29 GVS
Schema publiceras Hösttermin 2021 Publiceras 2021-05-01 GVS/EDO/Schemagruppen
Önskemål inlagda för kurstillfällen kommande läsår för program med vårstart Vårtermin 2022/Hösttermin 2022 Inlagt i kopps 2021-05-01 Skola
AKP öppnar. Schema publiceras i anslutning till att antagningsomgången öppnar för att studenterna ska kunna välja kurs. Hösttermin 2021 Anmälan öppnar 2021-05-01 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Direktantagning till kurs via Ladok är möjlig när kurstillfällen har fått status ”Komplett” i ladok.  Hösttermin 2021 Möjligt fr.o.m 2021-04-30 Skola
AKP stänger Hösttermin 2021 Anmälan stänger 2021-05-15 GVS/EDO/Antagningsgruppen
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart ska vara sammanfogade och ha status ”Ansökt”: Kräver att alla önskemål har gjorts i tid i tidigare steg. Vårtermin 2022/hösttermin 2022 Inlagt i kopps 2021-05-15 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart ska ha status ”Godkänt”: Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok och får status ”Påbörjad”. Antagning/registrering kan inte ske. Vårtermin 2022/Hösttermin 2022 Inlagt i kopps 2021-06-15 Skola
Läsårsplanen ska ha status ”Villkorligt godkänd” och får därefter automatiskt status ”Godkänd”: Kräver att alla kurstillfällen har status ”Godkänt” i tidigare
 steg.
Vårtermin 2022/Hösttermin 2022 Inlagt i kopps 2021-06-15 Skola
Lässchemaunderlag inlagda: Kräver att kurstillfällen finns från tidigare steg. Vårtermin 2022 Inlagt i kopps senast v25, 2021 Skola

**)För Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi behöver endast önskemål om kurstillfällen för första terminen finnas inlagda. Detta eftersom att studenterna inom det programmet under termin 2-5 läser kurser inom vald teknikinriktning, de läser då huvudsakligen tillsammans med studenterna på motsvarande reguljärt högskoleingenjörsprogram.

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-05