Till innehåll på sidan

Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser

För att stödja beslutsfattare och handläggare på både KTH skola och GVS finns här, i kronologisk ordning, aktiviteter och datum kring arbetet med KTHs utbildningsutbud för fristående kurser.

Tidplan vidareutbildningskurser sommar och hösttermin 2021 (pdf 126 kB)

I tabellen nedan visas aktiviteter för arbet med KTH:s utbud av fristående kurser. Eftersom att en översyn pågår gällande tidplan är datumen i tabellen bortagna, aktuella datum för utbudet vårterminen 2022 och tidigare datum för sommar och höstterminen 2021 finns i bifogade bilagor på denna sida.

 Motsvarande information för utbildningsprogram och programkurser finns i tabellen Aktiviteter och datum för arbete med KTHs utbildningsutbud .

Har du frågor om hanteringen av kurser, kursplaner och kurstillfällen i Kopps, kontakta kopps@kth.se

Händelse Inför Senast datum Utförare
Kurstillfällen godkänns i Kopps (status ”Godkänt”) och publiceras på KTH.se  Vårtermin - GVS/EDO/Antagningsgruppen
Anmälan till fristående kurs öppnar Vårtermin - GVS/EDO/Antagningsgruppen
Schemaunderlag inlagda: Kräver att kurstillfällen finns från tidigare steg. Sommarkurser juni - Skola
Schemaläggning inklusive remiss: Kräver att kurstillfällen är godkända i tidigare steg. Vårtermin och sommarkurser juli - GVS/EDO/Schemagruppen
Anmälan till fristående kurs stänger Vårtermin - GVS/EDO/Antagningsgruppen

Inrättande av kurs

Hösttermin/Vårtermin - Skola
Uppgifter om kurs registreras i Ladok och förs automatiskt över till Kopps _ - GVS/EDO/VoS
Schema publiceras Vårtermin och sommarkurser juni - GVS/EDO/Schemagruppen
Godkända kurstillfällen med status ”Påbörjad” i Ladok sätts till status ”Komplett” i Ladok: Görs via Kopps. Vårtermin och sommar  - GVS/EDO/VOS
Revidering av kursplan för fristående kurser Sommar och hösttermin samt vårtermin  - Skola
Kurstillfällen ska finnas inlagda i Kopps och ha status "Ansökt" Sommar och hösttermin samt vårtermin  - Skola
Utbildningsutbud för fristående kurs för kommande sommar, höst och vår Sommar och hösttermin samt vårtermin  - Vicerektor för utbildning
Schemaunderlag inlagda: Kräver att kurstillfällen finns från tidigare steg. Hösttermin  - Skola
Kurstillfällen godkänns i Kopps (status ”Godkänt”) och publiceras på KTH.se  Sommar och hösttermin  - GVS/EDO/Antagningsgruppen
Anmälan till fristående kurs öppnar Sommar  - GVS/EDO/Antagningsgruppen
Anmälan till fristående kurs stänger Sommar  - GVS/EDO/Antagningsgruppen
Anmälan till fristående kurs öppnar Hösttermin  - GVS/EDO/Antagningsgruppen
Schemaunderlag inlagda: Kräver att kurstillfällen finns från tidigare steg. Sommarkurser i augusti  - Skola
Schemaläggning inklusive remiss: Kräver att kurstillfällen är godkända i tidigare steg. Hösttermin och sommarkurser i augusti  - GVS/EDO/Schemagruppen
Anmälan till fristående kurs stänger Hösttermin  - GVS/EDO/Antagningsgruppen
Godkända kurstillfällen med status ”Påbörjad” i Ladok sätts till status ”Komplett” i Ladok: Görs via Kopps. Höstterminen  - GVS/EDO/VoS
Schema publiceras Hösttermin och sommarkurser i augusti - GVS/EDO/Schemagruppen
Schemaunderlag inlagda: Kräver att kurstillfällen finns från tidigare steg. Vårtermin  - Skola
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-11