Till innehåll på sidan

Aktiviteter och datum för KTHs utbildningsutbud för program och programkurser

För att stödja beslutsfattare och handläggare på både KTH skola och GVS finns här, i kronologisk ordning, aktiviteter och datum kring arbetet med KTHs utbildningsutbud för program.

I tabellen nedan visas aktiviteter och datum för arbete med KTH:s utbud av utbildningsprogram och programkurser. Motsvarande för fristående kurser finns i tabellen Aktiviteter och datum för KTH:s utbud av fristående kurser.  

Informationen uppdateras en gång om året i slutet av maj, efter avstämning med utbildningsadministrativa utskottet. Har du frågor kontakta: kopps@kth.se  om det gäller specifika datum eller sidansvarig för övriga frågor.

För mer information om hantering i kopps se manual för läsårsplanering

Ytterligare information om processerna inrätta kurs och fastställa kursplan , Ändra kurs/revidera kursplan , förändra programutbud  samt schemalägga termin  finns på respektive sida för utbildningsadministrativa processer.

Datum markerade med *) finns i Beslut om sista datum för beslut om utbildningsutbud och kurser för behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå, V-2020-0873. 

Stoppdatum för beslut och koppsdatum visas i Kalender för utbildningsadministration.

Händelse Inför Datum Utförare
Beslut gällande utbildningsutbud inför kommande läsår HT22/VT23

2021-06-15*

Rektor
Kurstillfällen i Kopps för program med vårstart ska ha status ”Godkänt” VT22/HT22 2021-06-15 Skola
Läsårsplan för program med vårstart ska ha satts i status ”Villkorligt godkänd” (och får därefter automatiskt status ”Godkänd”) VT22/HT22 2021-06-15 Skola
Lässchemaunderlag inlagda i Kopps VT22 Vecka 25 2021 Skola
Läsårsindelning beslutat (bereds av Schemagruppen inom GVS/EDO) HT23/24 2021-06-30 Rektor
Schemaläggning inklusive remiss: Överläsning av kurstillfällens koppling till läsårsplan för över automatiskt från Kopps till TimeEdit för att undvika schemakrockar. VT22 Slutet av juni till oktober 2021 GVS/Schemaggruppen
Utbildningsplan för program med höststart beslutad: I beslutet ska anges om ett tilläggsbeslut avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista tillkommer. HT22 2021-09-01*) Skola
Utbildningsplan för program med höststart, inklusive preliminär kurslista inlagd i Kopps, status ska vara satt till ”Godkänd”. HT22 2021-09-15 Skola
Anmälan till program öppnar på antagning.se VT22 2021-09-15 GVS/Antagningsgruppen
Underlag till AKP tas ut från Kopps. Ev. förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum meddelas antagningsgruppen. VT22  Runt 2021-09-15 GVS/Antagningsgruppen
Arbetet med att skapa läsårsplan och "önskade" kurstillfällen i Kopps för program med höststart kan påbörjas. Sker genom att föregående läsårs läsårsplan kopieras. HT22/VT23 From 2021-09-16 Skola
Anmälan till program på antagning.se stänger VT21 2021-10-15 GVS/Antagningsgruppen
Beslut om att inrätta kurs HT22/VT23 2021-10-15* Skola
Beslut om att ändra kurs/revidera kursplan VT22 2021-10-15* Skola
Anmälan till masterprogram öppnar på universityadmissions.se: Beslutad utbildningsplan behövs i rekryterande syfte. HT22 2021-10-16 GVS/Antagningsgruppen
Beslut om inrättande av kurs och ny kursversion (pga ändrade moduler) Ladok-supporten tillhanda

HT22/VT23 inrättad kurs

VT22 ny kursversion

2021-10-20 Skola
Nyinrättade kurser + nya kursversioner inlagda i Ladok (förs automatiskt över till Kopps)

HT22/VT23 inrättad kurs

VT22 ny kursversion

2021-10-21 GVS/VoS
Reviderad kursplaner inlagda i Kopps VT22 2021-10-27 Skola
Schema publiceras VT22

Runt 2021-11-01

GVS/Schemagruppen
AKP öppnar VT22 Runt 2021-11-01 GVS/Schemagruppen
Godkända kurstillfällen i Kopps sätts till status ”Komplett” i Ladok: Görs via Kopps. VT22

2021-11-01

GVS/VoS
Direktantagning till kurs via Ladok är möjlig VT22 Möjligt fr.o.m 2021-11-02 Skola
AKP stänger VT22 2021-11-15 GVS/Antagningsgruppen
Ev. tilläggsbeslut för utbildningsplan för program med höststart, avseende utbildningens genomförande och/eller kurslista HT22 2021-11-15*) Skola
Ev. ändringar i utbildningsplan inlagda i Kopps enligt tilläggsbeslutet HT22  2021-11-15 Skola
Kurstillfällen med status "Önskat" för det kommande läsåret för program med höststart ska finnas inlagda.  Institutioner/avdelningar kan därefter börja föra diskussioner med programmen kring önskemålen av kurstillfällena. HT22/VT23  2021-12-01 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart ska ha sammanfogats och satts i status ”Ansökt” HT22/VT23 2021-12-15 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med höststart ska ha satts i status ”Godkänt” i Kopps: Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen HT22/VT23  2022-01-15 Skola
Läsårsplan för program med höststart ska ha satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.  HT22/VT23 2022-01-15 Skola
Anmälan till masterprogram stänger HT22 2022-01-15 GVS/Antagningsgruppen
Lässchemaunderlag inlagda i Kopps HT22 2022-01-25 Skola
Schemaläggning inklusive remiss: Överläsning av kurstillfällens koppling i läsårsplan för över automatiskt från Kopps till TimeEdit för att undvika schemakrockar. HT22 Slutet av januari till april 2022 GVS/Schemagruppen
Underlag till AKP tas ut från Kopps. Ev. förändring av särskild behörighet på kurs som sker efter detta datum meddelas antagningsgruppen. HT22 Runt 2022-03-15 GVS/Antagningsgruppen
Anmälan till program öppnar på antagning.se HT22 2022-03-15 GVS/Antagningsgruppen
Beslut om utbildningsplan för program med vårstart VT23 2022-04-01*) Skola
Anmälan till program stänger på antagning.se HT22 2022-04-15 GVS/Antagningsgruppen
Utbildningsplan för program med vårstart ska vara inlagd i Kopps, status ska vara satt till ”Godkänd”. VT23 2022-04-15 Skola
Beslut om att ändra kurs/revidera kursplan HT22 2021-04-15* Skola
Arbetet med att skapa läsårsplan och "önskade" kurstillfällen i Kopps för program med vårstart kan påbörjas. Sker genom att föregående läsårs läsårsplan kopieras. VT23/HT23 Från och med 2022-04-16 Skola
Beslut om ny kursversion (pga ändrade moduler) Ladok-supporten tillhanda HT22 2022-04-20 Skola
Nya kursversioner inlagda i Ladok (förs automatiskt över till Kopps) HT22 2022-04-21 GVS/VoS
Reviderad kursplan inlagd i Kopps HT22 2022-04-27 Skola
Godkända kurstillfällen i Kopps sätts till status ”Komplett” i Ladok: Görs via Kopps HT22 2022-04-28 GVS
Direktantagning till kurs via Ladok är möjlig HT22 2022-04-29 Skola
Schema publiceras HT22 2022-05-01 GVS/Schemagruppen
AKP öppnar HT22 2022-05-01 GVS/Antagningsgruppen
Kurstillfällen med status "Önskat" för det kommande läsåret för program med vårstart ska finnas inlagda.  Institutioner/avdelningar kan därefter börja föra diskussioner med programmen kring önskemålen av kurstillfällena. VT23/HT23 2022-05-01 Skola
AKP stänger HT22 2022-05-15 GVS/Antagningsgruppen
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart ska ha sammanfogats och satts i status ”Ansökt” VT23/HT23 2022-05-15 Skola
Kurstillfällen för det kommande läsåret för program med vårstart ska ha satts i status ”Godkänt” i Kopps: Kurstillfällena blir automatiskt exporterade till Ladok samt publiceras i kurs- och programkatalogen VT23/HT23 2022-06-15 Skola
Läsårsplan för program med vårstart ska ha satts i status ”Villkorligt godkänd” i Kopps. Status ändras automatiskt till "Godkänd" för läsårsplan när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänt”.  VT23/HT23 2022-06-15 Skola
Lässchemaunderlag inlagda inlagda i Kopps VT22 Vecka 25 2022 Skola
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-12