Till innehåll på sidan

Sista dag att sätta läsårsplan för läsåret VT24/HT24 i status "Villkorligt godkänd" i Kopps (program med vårstart)

Status på läsårsplanen ändras automatiskt från "Villkorligt godkänd" till "Godkänd" när alla ingående kurstillfällen har status ”Godkänd”. 

Program med vårstart där samläsning sker med program med höststart följer samma tidplan som program med höststart.

Tid: To 2023-06-15

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-28