Studievägleda student som ej uppfyller uppflyttningskrav till högre årskurs

Uppföljning av studenters studieresultat ska göras inför uppflyttning till en högre årskurs. Programstudent som inte uppfyller kraven ska göra en individuell studieplanering. Processmodellen visar arbetsflödet och aktivitetsbeskrivningarna är ett stöd i arbetet för dig som arbetar med uppföljning av studieresultat inför uppflyttning till högre årskurs.

Uppföljning ska göras av samtliga programstudenters studieresultat inför uppflyttning till en högre årskurs utifrån de KTH-gemensamma kraven. Detta gäller studenter antagna innan höstterminen 2018 till ett utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå.

Individuell studieplanering gäller för student som:

  • inte uppfyller kraven för uppflyttning till årskurs 2 eller 3
  • inte uppfyller kraven för uppflyttning till årskurs 4 eller 5 (gäller arkitektutbildningen)
  • inte uppfyller kraven för att bli antagen till ett mastersprogram efter årskurs 3 (gäller civilingenjörsutbildningen)
  • på eget initiativ vill ha hjälp med att lägga upp en studieplan för t ex deltidsstudier eller för att slutföra sina studier efter nominell studietid

Nyheter

Under 2019 pågår arbete med att ta fram processmodell för uppföljning av studenter antagna från och med HT18.

Processmodell och aktivitetsbeskrivningar

Studievägleda student som ej uppfyller uppflyttningskraven till högre årskurs (pdf 87 kB)

Följ aktivitetsrutorna i processmodellen. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns motsvarande pdf-fil nedan.

1 Följa upp studenters resultat i Ladok (pdf 453 kB)

2 Kontakta studenter som ej uppfyller kraven (pdf 457 kB)

3 Vägleda student (pdf 453 kB)

4 Om kursval finns spärra via NyA eller Ladok (pdf 548 kB)

5 Anmäla studieavbrott via webbformulär (pdf 456 kB)

6 Diarieföra och registrera studieavbrott i Ladok (pdf 551 kB)

7 Ansöka om studieuppehåll via webbformulär (pdf 548 kB)

8 Besluta och diarieföra enligt process (pdf 546 kB)

9 Göra individuell studieplanering (pdf 453 kB)

10 Uppdatera befintlig individuell studieplan (pdf 455 kB)

11 Förbereda för kurstillfällesbyte i Ladok (pdf 544 kB)

12 Anta till kurs/inriktning samt ta bort spärr (pdf 547 kB)

13 Registrera/omregistrera på kurs i Ladok för studenter (pdf 546 kB)

14 Registrera/omregistrera på kurs i Ladok (pdf 544 kB)

Länkar till andra processer och lathundar

Processen Handlägga studieuppehåll

Lathundar till Ladok  (kommer att finnas här i augusti 2019)

Processledning

Processägare

Yvonne Bång Wahlbäck, avdelningschef, GVS/EDO/AFS

Processledare

Nina Holmsten, studie- och karriärvägledare, GVS/EDO/AFS