Ta emot och introducera nyantagna studenter

Vid terminsstart, särskilt inför varje hösttermin, tar KTH emot ett stort antal nya studenter som har blivit antagna till våra utbildningsprogram och kurser. Processmodellen och aktivitetsbeskrivningarna nedan är ett stöd i arbetet för dig som arbetar med någon del av de nya studenternas upprop, mottagning och introduktion samt i kommunikationen med de nyantagna under den aktuella perioden.

Arbetet med att ta emot alla nya KTH-studenter måste fungerar väl så att studenterna kan påbörja sina studier när terminen börjar. På skolorna är många involverade liksom många avdelningar på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). För att arbetet ska flyta på måste vi alla veta var i processen vårt viktiga arbete ligger, vad som skett innan och vad som ska ske efter.

Foto: Jerry Pal

Ladda ner hela processmodellen Ta emot och introducera nyantagna studenter.

Ta emot och introducera nyantagna studenter (pdf 221 kB)

Följ aktivitetsrutorna i bilden. Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktivitetsbeskrivningen som återfinns i pdf-filen nedan.

Aktiviteter (pdf-filer med samma namn som i aktivitetsrutorna på modellen och beskrivningen)

  1. Skicka välkomstinformation; 1A Nationella studenter Urval 1 & 2 (pdf 71 kB)  1B Internationella studenter Urval 1.pdf (pdf 69 kB) 1C Inresande utbytesstudenter (pdf 64 kB)
  2. Skicka försäkringsbevis och faktura för studieavgift.pdf (pdf 61 kB)
  3. Kalla reserver Master.pdf (pdf 58 kB)
  4. Hantera upprop och kalla reserver (pdf 110 kB)
  5. Ordna mottagning (grundnivå); 5A Genomföra mottagning på skola (pdf 520 kB)  5B Ge introduktionskurser.pdf (pdf 63 kB)  5C Erbjuda mottagning på KTH (pdf 649 kB)
  6. Ordna mottagning tidig (master och utbytes); 6A Erbjuda mottagning på KTH Arrival day 1 (pdf 653 kB)  6B Genomföra School Reception (pdf 419 kB)
  7. Ordna mottagning senare (master och utbytes); 7A Erbjuda mottagning på KTH Arrival Day 2 (pdf 651 kB)  7B Genomföra mottagning på program (pdf 414 kB)  7C Hantera upprop Master.pdf (pdf 60 kB)
  8. Registrera på kurs.pdf (pdf 78 kB)

Viktiga datum läsåret 2019/2020

Arrival days 1, 17 och 18 augusti 2019

Styrdokument

Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH:s styrdokument)

Övriga dokument (för att kunna läsa och ladda ner dokumenten krävs inloggning på www.kth.se)

Uppförandekod för studenter (pdf 540 kB)

Processledning

Processägare

Yvonne Bång Wahlbäck, avdelningschef GVS/EDO/AFS

Processledare/koordinator

Marina Wellén, koordinator KTH Entré GVS/EDO/AFS

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marina Wellén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-02