Till innehåll på sidan

Vidareutveckling av systemet

ISP-systemet används av flera lärosäten i Sverige, som träffas en gång per termin och kommer överens om förändringar i systemet som genomförs till nästa release terminen efter. KTH har en referensgrupp som bereder förslag till Förvaltningsrådet där lärosätena träffas.

Den här sidan är fortfarande under utveckling och är tänkt att ge en översikt över hur detta går till.


Årshjulet: KTH:s vidareutveckling av ISP

Som bilden illustrerar sker varje termin en process för att besluta om förbättringar i eISP-systemet till nästa termins release. Avvikelser kan förekomma men planen för varje termin är denna:

1. Nätverksträff forskarutbildningshandläggare

2. Referensgruppsmöte

3. Förslag skickas till Göteborgs universitet som samordnar

4. Förberedande förvaltningsrådsmöte. Lärosätena diskuterar förändringsförslag

5. Förvaltningsrådsmöte Lärosätena beslutar om förändringar för vår-release

6. Feedback från systemexpert om beslut, till referensgrupp, handläggar-nätverk m.fl.


hjul

Förslag till utveckling

Förslag till utveckling kan skickas till e-isp@kth.se , systemexperten eller annan medlem i referensgruppen.


Referensgruppen

Sahba Zojaji , Doktorand på EECS-skolan

zojaji@kth.se

Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig/FA på ITM-skolan

matsmag@kth.se

Svein Kleiven, Programansvarig/PA på CBH-skolan

sveink@kth.se

Per Olsson, Forskarutbildningshandläggare på ABE-skolan

per.olsson@abe.kth.se

Alice Eklund, Utredare på Ledningskansliet (MO)

aliceek@kth.se

Olof Landin, Systemexpert för ISP-systemet

olandin@kth.se

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-27