ISP - Individuella studieplaner för doktorander

eISP-systemet är ett webbaserat systemstöd för hantering av doktoranders individuella studieplaner.

Logga in i systemet

Användare som är anställda vid KTH hittar eISP under "Mina tjänster" på www.kth.se. Om du är användare och inte hittar eISP under "Mina tjänster", klicka på kugghjulet och bocka för eISP.

Externa användare (t.ex. biträdande handledare med anställning utanför KTH m.fl.) måste kontakta forskaradministrationen på skolan för att få ett konto upplagt. De loggar sedan in här .

Behörighet

  • Doktorander får efter antagning till forskarstudier automatiskt behörighet till systemet via den personliga menyn.
  • För handledare som inte har anställning vid KTH: Kontakta den skola där doktoranden bedriver forskarstudier.

Formulär för ansökan om behörighet i eISP-systemet

För handledare

För administrativ personal

FAQ

Hur skapar jag en studieplan för en nyantagen doktorand?

Det är bara huvudhandledaren som kan skapa en studieplan. Det gör hen genom att klicka på menyn "Studieplaner", sedan på knappen "Ny studieplan". Välj din doktorand i listan. Kom ihåg att leta efter doktoranden på rätt skola. När du klickat på knappen "Skapa och spara" blir studieplanen synlig för doktoranden som också får en e-postnotifiering om att studieplanen är skapad.

Hur reviderar jag en studieplan?

Det är bara huvudhandledaren som kan initiera en revision. Det gör hen genom att gå in på menyn "Studieplaner" och sedan klicka på knappen "Revidera" bredvid doktorandens fastställda studieplan.

Hur får jag in information från Ladok i studieplanen?

Information från Ladok hämtas: när huvudhandledaren skapar en studieplan för första gången, varje gång doktoranden klickar på knappen "Redigera", när huvudhandledaren skapar en revision av studieplanen, eller när huvudhandledaren eller doktoranden klickar på knappen "Klicka här för att hämta in ny data" högst upp i studieplanen.

Varför kan jag inte redigera studieplanen?

Endast doktoranden och huvudhandledaren kan redigera en studieplan. Är du t.ex. biträdande handledare kan du aldrig redigera din doktorands studieplan, utan endast se den som pdf när den fastställts. Är du PA, forskarutbildningshandläggare eller fastställare kan du endast granska studieplanen. Ett tips är att titta vilken status studieplanen har:

Som doktorand kan du redigera studieplanen när den har status "Skapad" eller "Väntar på doktorand".

Som huvudhandledare kan du redigera studieplanen när den har status "Skapad" eller "Väntar på handledare".

Den utnyttjade studietiden verkar inte stämma/ser märklig ut. Vad är felet?

Uppgiften hämtas från Ladok så be din lokala forskarutbildningshandläggare kontrollera att uppgifterna i Ladok är korrekta. Tänk också på att den planerade studieaktiviteten anges i Ladok i början av varje termin, vilket medför att det i eISP kan se ut som att din utnyttjade studieaktivitet är ett halvår längre än vad den i själva verket är. Detta justeras med tiden automatiskt.

En manual till systemet hittar du här: Användarmanual (pdf 1,5 MB)

Frågor om eISPn, felanmälan, användarkonton m.m skickas till e-ISP support:
E-post: e-isp@kth.se .

Aktuell information

2019-05-25

Under perioden 14 juni till och med 28 juli är eISP-systemet inte kopplat med Ladok. Ingen information kommer hämtas från Ladok under den perioden.

2019-04-03

eISP-systemet och Ladok

eISP-systemet uppdateras med data från Ladok varje tisdag. Det innebär att:

  •  nya doktorandkonton och personalkonton som registrerats/skapats senast måndag eftermiddag blir synliga senast onsdag förmiddag.
  •  resultat (och annan Ladokinformation) som rapporterats in senast måndag eftermiddag kommer att kunna hämtas in i studieplaner som revideras från och med onsdag förmiddag.

Systemutvecklarna fortsätter arbetet med integrationerna.

Det som fortfarande inte fungerar är:

- Tillgodoräknanden. Tillgodoräknanden gjorda efter 11 juni 2018 kommer inte in i studieplanen.

- Antagningsdatum. Det läses inte in så fältet kommer vara tomt.

- Avbrott på antagningar. Hämtas alltså inte från Ladok.

- Direktsynken med Ladok. Därför kommer data från Ladok under en begränsad period uppdateras varje vecka.

- Nya interna användarkonton uppdateras i eISP-systemet varje vecka.

KTH: skolomorganisation

Tänk på att gamla studieplaner kommer tillhöra gamla skolor. Behöver man göra en utsökning av studieplaner för t.ex. CBH måste man göra separata utsökningar för Kemi, Biologi, STH och CBH. Som forskarutbildningshandläggare måste du växla roll mellan dessa utsökningar. Läs mer här: Nya skolorganisationen i eISP.pdf (pdf 212 kB)

2018-11-01

Höstreleasen 2018 är släppt. Läs här om nyheterna: Ändringar i eISP-systemet oktober 2018 (docx 103 kB)

Personal

My Svensson

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
KTH Taggar:
Innehållsansvarig:My Svensson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-11