Till innehåll på sidan

Kurs- och programplaneringssystem Kopps

Kurs- och programplaneringssystemet Kopps ger stöd för kurs- och programplanering samt publicerar KTH:s program- och kursutbud på kth.se.

Logga in i Kopps

För support vänd dig till kopps@kth.se.

Kopps används av lärare och administratörer på skola samt av administratörer inom Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). En stor del av arbetet med kurs- och utbildningsplaner, läsårsplaner samt utbildningsutbud i Kopps styrs av olika styrdokument .

Kopps är utvecklat på KTH och används endast av KTH. Kopps har kopplingar  till ett flertal andra system som används inom KTH.

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-02-25