Till innehåll på sidan

Kurs- och programplaneringssystem Kopps

Kurs- och programplaneringssystemet Kopps ger stöd för kurs- och programplanering samt publicerar KTH:s program- och kursutbud på kth.se.

Log in to Kopps

För support vänd dig till kopps@kth.se.

Kopps används av lärare och administratörer på skola samt av administratörer inom Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). En stor del av arbetet med kurs- och utbildningsplaner, läsårsplaner samt utbildningsutbud i Kopps styrs av olika .

Arbetet styrs också av processer inom området planera utbildningsutbud

Kopps är utvecklat på KTH och används endast av KTH. Kopps har kopplingar  till ett flertal andra system som används inom KTH.

Kurs- och utbildningsplaner samt kursomgångar visas i kurs- och programkatalogen .

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-08