Inför höstens arbete i Kopps med läsårsplanen för HT18/VT19

Publicerad 2017-08-28

Manualen för läsårsplaneringen uppdaterats, den återfinns här .

Några förbättringar har under våren gjorts i Kopps utifrån önskemål som framkom på Koppsträffarna i januari:

  • I kurstillfället går det nu under Kopplade program att klicka på programkoden (eller program- och inriktningskoden) för att komma till läsårsplanen som kurstillfället ingår i, vilket förhoppningsvis underlättar navigeringen i Kopps.
  • Den senaste kurstillfälleskommentaren visas nu i översikten under Kurser/Läsår.
  • Antal aktiviteter i lässchemaunderlaget syns nu i fliken Lässchemaunderlag på kurstillfället, t.ex. ”Lässchemaunderlag HT17 (35 aktiviteter)”, detta för att det ska vara lättare att uppmärksamma om aktiviteter saknas i underlaget.
  • Om lässchemaunderlaget inte skulle ha kopierats tillsammans med kurstillfället som förväntat går det nu att kontakta kopps@kth.se för att få hjälp med kopieringen.
  • Kopierade kurstillfällen får nu samma ort och campus som originalkurstillfället (istället för att Stockholm och KTH Campus hamnar som default vilket ställt till med problem för kurstillfällen som ges i Södertälje)
  • Sammanfogning av kurstillfällen har nu ett steg med förhandsgranskning, vilket gör det möjligt att få mer kontroll över vilka uppgifter som hämtas in till det sammanfogade kurstillfället.

De önskemål som tidigare framförts om möjlighet till utskrift av läsårsplanen i Kopps (och export till Excel) samt utökat stöd för kommunikation via Kopps (”signaler” som ska skickas när något har ändrats eller behöver kontrolleras/åtgärdas) har tyvärr ännu inte kunnat prioriteras in i Koppsutvecklingen.

Datum för höstens arbete med utbildningsplanen och läsårsplanen i Kopps finns i kalendern här .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-08-28