Kort stopp för Kopps ondag 23 maj kl. 11.00-11.30

Uppdatering av Kopps.

Tid: On 2012-05-23

I denna uppdatering kommer följande att hända:

- I excelrapporten som ligger under kursutbud kommer nu också lärare och kursansvarig med. Däremot så är det bara examinator, kursansvarig och lärare som ligger inlagda via länken som syns i rapporten. Alla de som ligger kvar som fritext kommer alltså inte med. För att de ska komma med i excelrapporten så  måste ni gå in och lägga till dem via länken och sen radera fritextfältet. Detta gäller inte kontaktpersonerna eftersom de bara kan läggas in via fritextfält.