Kursdeltagare - intern tjänst

Med denna tjänst kan du se och skriva ut en Excellista med deltagare på en kurs/kurstillfälle genom att ange kurskod och välja den termin du vill söka fram kursdeltagare för.

Med deltagande på kurs/tillfälle avses nya studenter på kursen och de som är omregistrerade på kursen/tillfället. Student som är klar med kursen, har gjort avbrott eller är registrerad på utlandsstudier ingår ej i deltagandet för kursen/tillfället för perioden.

Tjänsten är automatiskt tillgänglig för kursansvarig, lärare, examinatorer på kurser där man finns angiven som sådan i Kopps. Även vissa administratörer har tillgång till tjänsten (kräver särskilt behörighet). Tjänsten Kursdeltagare finns tillgänglig i personliga menyn under Tjänster.

Driftsinfo

Efter dagens uppdatering (4/9-2019) så hoppas vi att tidigare time-out'er vid sökning har minskat eller helst upphört. Som vi meddelat tidigare så kommer en större översyn/uppdatering i vår som förhoppningsvis hjälper upp tjänsten ännu bättre.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-04