Kursdeltagare - intern tjänst

Med denna tjänst kan du se och skriva ut en Excellista med deltagare på en kurs/kurstillfälle genom att ange kurskod och välja den termin du vill söka fram kursdeltagare för.

Med deltagande på kurs/tillfälle avses nya studenter på kursen och de som är omregistrerade på kursen/tillfället. Student som är klar med kursen, har gjort avbrott eller är registrerad på utlandsstudier ingår ej i deltagandet för kursen/tillfället för perioden.

Tjänsten är automatiskt tillgänglig för kursansvarig, lärare, examinatorer på kurser där man finns angiven som sådan i Kopps. Även vissa administratörer har tillgång till tjänsten (kräver särskilt behörighet). Tjänsten Kursdeltagare finns tillgänglig i personliga menyn under Tjänster.

Driftsinfo

Tjänsten "stannar" ofta när man söker kursdeltagare för en kurs, men klicka sök igen så fortsätter den sökningen (ibland får man söka flera gånger). Felet kommer tyvärr inte att åtgärdas förrän tidigast under 2020 då en större översyn/uppdateringar kommer göras.

Information om problemet finns även under ITs driftsinformation

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-17