Till innehåll på sidan

Ladok för anställda

För åtkomst till "Ladok för anställda" (lärare och administratörer) så krävs ett särskilt konto samt att man genomfört obligatorisk utbildning.

OBS! Doktorander som ska se sina egna uppgifter ska logga in i till studentgränssnittet via Tjänster i Personliga menyn, Mina tjänster, "Ladok för studenter"

Läs mer om Ladok på KTH via länkarna i menyn.

Logga in i Ladok för anställda

Förändrade vyer för rapportering och attestering av resultat i september 2021  

Ett mål i Ladoks verksamhetsplan är att förbättra användbarheten för lärare. Som en del av detta arbete kommer Ladokkonsortiet att förändra vyerna för rapportering och attestering (för kurs- och aktivitetstillfälle). De uppdaterade vyerna är planerade att levereras i uppgraderingen den 15 september.

Varför ändrar vi vyerna?

Det senaste halvåret har konsortiet arbetat med en uppdatering av den tekniska grund som Ladok vilar på. I samband med att vi ändå behövde arbeta om koden bakom vyerna för rapportering och attestering passar vi på att genomföra en del efterfrågade användbarhetsförbättringar. Målet med detta är att göra vyerna mer lättöverskådliga och tydliga och i förlängningen göra Ladok till ett mer användarvänligt system. Förslagen till förändringar har tagits fram via referenslärosäten genom enkäter, användarstudier och användbarhetstester, d.v.s. i dialog med dem som rapporterar och attesterar betyg till vardags.

Hur kommer vyerna att ändras?

På det stora hela kommer hanteringen för lärare vara sig lik. Den största förändringen är att betyg anges på ett nytt sätt, men det finns också en hel del mindre förändringar. De stora flödena för att rapportera och attestera ska fungera som vanligt.

Mer information kommer från Ladoksupporten vid KTH efter årets sommarsemester.
 

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-02