Till innehåll på sidan

Ladok för anställda

För åtkomst till "Ladok för anställda" (lärare och administratörer) så krävs ett särskilt konto samt att man genomfört obligatorisk utbildning.

OBS! Doktorander som ska se sina egna uppgifter ska logga in i till studentgränssnittet via Tjänster i Personliga menyn, Mina tjänster, "Ladok för studenter"

Läs mer om Ladok på KTH via länkarna i menyn.

Logga in i Ladok för anställda

Nytt sätt att koppla examinatorer och resultatrapporterande lärare

Examinatorer och resultatrapporterande lärare kopplas från HT19 på ett nytt sätt till sina kurser. Kopplingen görs manuellt av kursadministratör (lärare som rapporterar) alt. central Ladoksupport (examinatorer som ska attestera resultat). Om du som lärare/examinator saknar någon kurs eller har problem med att attestera resultat, kontakta i första hand kursadministratören vid din inst./skola.

Den stora organisationssammanslagningen som CBH, EECS och ITM (ECE) genomgick medförde att samtliga kurser har minst 2 kurserversioner/organisationer. Kopplingen måste därför göras till både den gamla och den nya organisationen om ni ska rapportera, attestera resultat för studenter som läste kursen innan H19. I vissa fall så saknas kopplingen till den gamla kursversionen, skicka isåfall ärende till Ladoksupport om det saknas ladok@kth.se

För att lägga in nya beslutade examinatorerså skall beslutet bifogas i sin helhet till vår support (se ovan). Bif. även en Excelfil (för- o efternamn i olika kolumner) med de förändringar som ska göras (examinatorer som ska tas bort/läggas till). Skolan ansvarar för att uppgiften finns inlagd för webben (via Kopps).

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-22