Till innehåll på sidan

Ladok för anställda

För åtkomst till "Ladok för anställda" (lärare och administratörer) så krävs ett särskilt konto samt att man genomfört obligatorisk utbildning.

OBS! Doktorander som ska se sina egna uppgifter ska logga in i till studentgränssnittet via Tjänster i Personliga menyn, Mina tjänster, "Ladok för studenter"

Läs mer om Ladok på KTH via länkarna i menyn.

Logga in i Ladok för anställda

Aktuellt från deltagandet som "Pilotlärosäte" 13 oktober 2021

 • Aktivitetstillfällen - Ladokkonsortiet kommer att genomföra en enkät med administratörer som lägger upp aktivitetstillfällen i Ladok. Enkäten kommer att skickas ut i slutet av denna vecka (42) eller i början av nästa (43). Deltagarna har på sig till den 12/11 att besvara enkäten, därefter så kommer användarintervjuer göras med en del (ca 40 personer) som har i enkäten meddelat att de vill delta.
 • Studieavgifter och processen runt det - Aktiviteter inom studieavgiftsprocessen kommer att ske i november. En användarstudie ska genomföras med handläggare för att se hur de jobbar, den planeras genomföras i november/december.
 • Utredning utdata/uppföljning av resultat - Utredningen kommer att genomföras i senare delena av året eller i första halvan av nästa år.
 • Vyerna för rapportering och attestering - Uppföljning av vyerna med användare i samband med rapporteringen av resultat i januari. Man kommer att boka in personer för intervjuer, vi återkommer när det blir dags.
 • Tillgodoräknande - Utredning kring bl.a. ansökan i studentgränssnittet, avslagsfrågan. Påbörjas troligen runt årsskiftet.
 • Ärendestöd - En enkät kommer göras gällande studentärenden i slutet av oktober - början av november.
 • Integrationer vid lärosätet - En mejlfråga kommer att skickas till lärosätena gällande vilka integrationer man har mot Ladok.

KTH pilotlärosäte för Ladok 2021/22

Under det kommande läsåret kommer bl.a. KTH att vara pilotlärosäte för Ladok. De andra lärosätena är Chalmers, Göteborgs universitet och KI.

Att vi är pilotlärosäte innebär att KTH, och du som användare, ges möjlighet att vara med och påverka den funktionalitet som konsortiet arbetar med. Denna medverkan kan exempelvis ske i form av enkäter, intervjuer eller testning av ny funktionalitet innan den släpps på alla lärosäten. Medverkan sker direkt mot Ladokkonsortiet och inte mot Ladok lokalt på KTH.

Anmälan sker via en länk inne i Ladok som finns på de aktuella vyerna.

Den första formen av medverkan gäller från 15 september 2021 och berör nedanstående funktionalitet.

 • Utdata: Resultat
 • Rapportering via en enskild student
 • Utsökning av aktivitetstillfällen
 • Deltagarfliken för aktivitetstillfällen

För de funktionaliteterna kommer användarna kunna anmäla intresse för att vara med på intervjuer och direkt feedback via gränssnittet i Ladok. Intervjuerna kommer att äga rum i mitten/slutet av oktober och tar ca 60 minuter. Medverkan är frivillig.

Grön knapp visas som exempel
Exempel knapp i Ladok

Förändrade vyer för rapportering och attestering av resultat den 15 september 2021

Ett mål i Ladoks verksamhetsplan är att förbättra användbarheten för lärare. Som en del av detta arbete kommer Ladokkonsortiet att förändra vyerna för rapportering och attestering (för kurs- och aktivitetstillfälle). De uppdaterade vyerna är planerade att levereras i uppgraderingen den 15 september.

Varför ändrar vi vyerna?

Det senaste halvåret har konsortiet arbetat med en uppdatering av den tekniska grund som Ladok vilar på. I samband med att vi ändå behövde arbeta om koden bakom vyerna för rapportering och attestering passar vi på att genomföra en del efterfrågade användbarhetsförbättringar. Målet med detta är att göra vyerna mer lättöverskådliga och tydliga och i förlängningen göra Ladok till ett mer användarvänligt system. Förslagen till förändringar har tagits fram via referenslärosäten genom enkäter, användarstudier och användbarhetstester, d.v.s. i dialog med dem som rapporterar och attesterar betyg till vardags.

Hur kommer vyerna att ändras?

På det stora hela kommer hanteringen för lärare vara sig lik. Den största förändringen är att betyg anges på ett nytt sätt, men det finns också en hel del mindre förändringar. De stora flödena för att rapportera och attestera ska fungera som vanligt.

Information gällande förändringen finns i Canvaskursen för Ladok för berörd personal. Ett särskilt mejlutskick är utskickat till lärare/examinatorer den 25 augusti 2021 gällande förändringen i gränssnittet .
 

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-27