Användarutbildningar

För att få behörighet i Ladok måste du gå en användarutbildning. Beroende på vilka arbetsuppgifter du har så kan du behöva gå flera olika.

  • Samtliga användarutbildningar är webbaserade och hanteras i lärplattformen Canvas. De innehåller både teoretiska och praktiska prov (förutom grundutbildningen som endast har ett quiz).
  • Det är UA på skolan som anmäler till utbildningen och när du har blivit anmäld kommer du att få en inbjudan till kursen.
  • Efter att du är färdig med kursen kommer du också ha ett kortare möte med kursledare för att gå igenom utbildningen.

Nedan finns en kortare beskrivning av de användarutbildningar vi har och vad de ger för behörighet.

Fakultet
KTH - Examinator Ger behörighet att attestera resultat samt tillgodoräknande på del av kurs
KTH - Resultatrapportör lärare Ger behörighet att rapportera resultat
Administration - inkl tittbehörighet
KTH - Forskarutbildning Ger behörighet att administrera forskarutbildning
KTH - Handläggare skola (Examen) Ger behörighet att administrera examen
KTH - Handläggare skola (TG) Ger behörighet att administrera tillgodoräknande
KTH - Utbytesstudenter Ger behörighet att administrera In- och utresande studenter
KTH - Kursadministration Ger behörighet att administrera kurser och studenter (registrering, tillfällesbyte, rapportering)
KTH - Studiedeltagande & studieplan Ger behörighet att administrera program och studenter (anta till kurs, byte av programtillfälle mm)
KTH - Tentamensadministratör Ger behörighet att administrera aktivitetstillfällen (ingår i Kursadministration för de flesta)
Tittbehörighet och uppföljning

KTH - Tittbehörighet

Ger behörighet att läsa allt i Ladok, samt ta ut uppföljningsrapporter och skriva ut intyg

KTH - Tittbehörighet - Uppföljning

Som ovan fast även möjlighet att ta ut rapportunderlag (stora excel-filer)
KTH - Tittbehörighet light Kan läsa viss information om studenter och kurser