Till innehåll på sidan

Användarutbildningar

För att få behörighet i Ladok måste du gå en användarutbildning. Beroende på vilka arbetsuppgifter du har så kan du behöva gå flera utbildningar.

 • Samtliga användarutbildningar är webbaserade och hanteras i lärplattformen Canvas. Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska prov, förutom grundutbildningen som endast har ett quiz.
 • Det är utbildningsadministrativt funktionsansvarig (UA) på skolan som anmäler till utbildningen och när du har blivit anmäld kommer du att få en inbjudan till kursen.
 • För utbildning av examinator och resultatrapportör, har även programredaktör i Kopps behörighet att anmäla.
 • Efter att du är färdig med kursen kommer du också ha ett kortare möte med kursledare för att gå igenom utbildningen.

Nedan finns en kortare beskrivning av de användarutbildningar vi har och vad de ger för behörighet.

Grunderna i Ladok

 • Tittbehörighet: kan söka fram och läsa information om studenter och kurser.

Tillägg till behörighet, beställs separat av UA:

 • Utökad: ger behörighet att läsa allt i Ladok, ta ut uppföljningsrapporter och skriva ut resultatintyg
 • Uppföljning: ger behörighet att ta ut rapportunderlag (genererar stora Excel-filer)

Kursadministration

OBS! Organisationskod behöver uppges vid beställning av behörighet.

 • Registrera student
 • Genomföra tillfällesbyte samt omregistrering
 • Anmäla/avanmäla studenter
 • Rapportera resultat
 • Ändra betyg
 • Skapa grupper och resultatnoteringar
 • Koppla rapporteringsrätt för lärare i medarbetarrättigheter
 • Utsökningsfunktioner

Tillägg till behörighet, beställs separat av UA:

 • Administrera aktivitetstillfällen

Utbytesstudier

 • Registrera student
 • Skapa utbytesåtagande
 • Skapa förväntat deltagande (periodvis aktivt)
 • Återbud och studieavbrott
 • Byta utbytestillfällen
 • Spärra/Tillgängliggöra tillfällesstrukturen
 • Ändra placering i studieplan för kurs
 • Utsökningsfunktioner
 • Tillfällesbyte
 • Dokumentera praktikant

Studiedeltagande

 • Skapa förväntat deltagande på kurs
 • Massantagning (periodvis aktivt) på kurs
 • Återbud och studieavbrott
 • Byta kurspaketeringstillfälle
 • Spärra/Tillgängliggöra kurspaketeringstillfälle
 • Skapa/Ta bort studieuppehåll
 • Ändra placering i studieplan för kurs
 • Lägga till behörighetsvillkor
 • Utsökningsfunktioner
 • Grupphantering
 • Nationell översikt

Forskarutbildning

 • Registrera och omregistrera student på kurs
 • Rapportera resultat forskarkurser
 • Administrera aktörer
 • Skapa förväntat deltagande på kurs på forskarnivå
 • Rapportera aktivitet och finansiering
 • Skapa Individuellt åtagande/Individuellt tillfälle
 • Dokumentera "Alla kurser klara"
 • Tillfällesbyte
 • Utsökningsfunktioner
 • Nationell översikt

Tillägg till behörighet, beställs separat av UA:

 • Attestera doktorsavhandling

Tillgodoräknande och Examen

Modul Tillgodoräknande

 • Skapa studentärende av typen tillgodoräknande
 • Handlägga tillgodoräknandeärende
 • Registrera och vidimera annan merit/annat resultat
 • Klarmarkera och tilldela tillgodoräknandeärende
 • Utsökningsfunktioner
 • Nationell översikt
 • Viss rättning i tillgodoräknande (koppla till kurspaketering och ändra ämne)

Tillägg till behörighet som beställs separat av UA:

 • Dokumentera beslut och ta bort tillgodoräknande

Modul Examen

 • Skapa och handlägga bevisärende
 • Ändra kopplade bevisbenämningar i ett bevisärende och tilldela bevisärende
 • Utsökningsfunktioner

Grunder, resultathantering och attestering för kursledare och examinatorer

Del 1, grundutbildning (obligatorisk för samtliga Ladokanvändare)

 • Tittbehörighet: kan söka fram och läsa information om studenter och kurser

Del 2, attestera resultat

 • Attestera, ändra och ta bort resultat
 • Beslut om tillgodoräknande för del av kurs
 • Se deltagare aktivitetstillfälle
 • Skriva ut resultatintyg
 • Usökningsfunktioner

Del 3, rapportera resultat

 • Rapportera och klarmarkera resultat
 • Förbereda ändring och borttag av resultat
 • Se deltagare aktivitetstillfälle
 • Utsökningsfunktioner

Tillägg till behörighet som beställs separat av UA:

 • Tillgodoräknande hel kurs, gäller grundutbildningsansvarig (GA), forskarutbildningsansvarig (FA) och programansvarig (PA)
 • Notifieringar vid examensgranskning

Anmälan görs via formulär

Anmälningsformulär, ifylles och skickas in av UA (eller gruppchef för personal på GVS)