Till innehåll på sidan

Frågor och svar Ladok (FAQ)

Här hittar du som är administratör eller lärare frågor och svar om Ladok. Vid detaljfrågor hänvisar vi till lathundar och användarutbildningarna i Canvas. Denna sida uppdateras kontinuerligt med frågor och svar.

Användartips

 • Ladok fungerar inte med den gamla webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder Mozilla Firefox, Chrome eller Microsoft Edge. Kontrollera att du har den senaste versionen av webbläsaren.
 • Det finns ett problem hos Apples produkter som Mac/iPad som gör att man inte kommer vidare när man försöker attestera betyg (återautentisiera). Safari för Mac, version 12.01. verkar ha problem bl.a.Uppdatera till senaste version macOS/iOS (senare version än macOS Mojave 10.14.6 och alla webbläsare på iOS 12) och testa igen alt. testa annan webbläsare än Safari. Uppdatera eller installera om Safari på din dator.

 • Arbeta i flera flikar. Öppna en länk i en ny flik genom att högerklicka på länken och välj "öppna länk i ny flik", eller håll nere "ctrl" och klicka på länken. Tänk dock på att en uppdatering som gjorts i en flik inte syns i en annan flik om den andra fliken inte laddas om.
 • Om Ladok ligger nere kontrollera först om det är ett planerat systemunderhåll  i kalendern.
 • Vid inloggningsproblem i Ladok kontakta IT-supporten .
 • Ni som eventuellt har konto vid andra lärosäten kan få problem vid inloggning. När ni loggar in via personliga menyn kan fallet vara att ni är automatiskt uppkopplade till det andra lärosätet.
  Gör så här: Se här för att nollställa  inloggningen. Därefter ska du logga in på nytt, välj KTH Royal Institute of Technology som identity service provider.

Allmänt

 Administratörer

Om du har frågor kring Ladok, gör det här först och främst:

 1. Titta i lathunden
 2. Fråga en kollega
 3. Skicka ett e-post till Ladoksupporten

Lärare och examinatorer

Om du har frågor kring Ladok, gör det här först och främst:

 1. 1. Read the manual
 2. 2. Ask Course Office at your school or colleague
 3. 3. Send an e-mail to Ladoksupport

Jag hittar inte "mitt" kurstillfälle i Ladok?

Kurstillfällena överförs från Kopps till Ladok. Om kursen saknas i Ladok kontakta Kopps-administratör på din skola.

Jag kan inte hitta en student i Ladok när jag söker på namn?

Kontrollera att du stavat rätt, du kan söka på del av namn, avsluta då med en "Sökstjärna" (ovanför shifttangenten), du kan även ange den före ett namn . Söker du på personnummer, ange då personnummerformatet ååååmmdd* (sökstjärna).

Inloggning

Hur och var loggar jag in?

Du hittar inloggning till Ladok på samma ställe som tidigare, alltså under Personliga menyn, Tjänster, Övriga valda tjänster - Ladok för personal (administratörer och lärare)

Jag är doktorand, var loggar jag in i Ladok?

Du loggar in till samma ställe som tidigare om du varit student vid KTH, alltså i Personliga menyn, Mina tjänster - Ladok för studenter. Du kan även gå direkt via denna länk Ladok för studenter

Jag kan inte logga in alls?

Saknar du behörighet? Har du gått utbildning i Ladok? Kontakta Ladoksupport

Registrering och rapportering

Kan man ha två rapportörer/attestanter?

Jag ska på semester nu - vem kan rapportera/attestera istället för mig? Enligt rutiner på din skola. Viktigt att ha backup med rätt behörighet.

Jag har inte behörighet att attestera, hur får jag det?

Jag har inte behörighet att attestera? UA vid din skola beställer behörighet till Ladok, efter genomförd Canvaskurs så får du tillgång till systemet. Du behöver även vara kopplad som "examinator" till kursen i Ladok. Se info Koppla examinatorer och resultatrapporterande lärare, administratörer

Varför kan jag inte rapportera resultat?

UA vid din skola beställer behörighet till Ladok, efter genomförd Canvaskurs så får du tillgång till systemet. Du behöver även vara kopplad som "rapportör" till kursen i Ladok. Se info Koppla examinatorer och resultatrapporterande lärare, administratörer

Jag hittar inte förväntade deltagare i min kurs?

I Ladok så kan du söka ut via kurs, "deltagande", ange kurstillfälle eller klicka i "Visa från alla". Men det finns också en ny KTH-tjänst som heter "Kursdeltagare". Den hittar du under "Tjänster" i Personliga menyn på KTH. Är du examinator (inlagd i Kopps på aktuell kurs) så kan du se t.ex. uppgifter om det förekommer någon student som behöver s.k. FUNKA-stöd. Är du lärare (inlagd i Kopps på aktuell kurs) så kan du se hur många studenter vid respektive kurstillfälle som har FUNKA och vilket behov de har (funkakod).

Jag har sparat resultatunderlag som utkast, men attestanten för kursen dyker inte upp i listan över personer att avisera det klarmarkerade resultatet till?

För att kunna avisera resultat behöver personen vara behörig som attestant på skolan som kursen ligger inom, samt vara kopplad som attestant på kursen i Ladok. Se mer info länk ovan.

Varför kan jag inte avisera till examinator?

Det troligaste är att attestanten inte är kopplad till kursen/kurstillfället. Examinator måste först ha fullgjort sin utbildning i nya Ladok innan hen får attestera. Se mer info länk ovan.

Hur vet jag om examinator har attesterat?

Sök fram kursen i Ladok och kryssa i "visa från alla". I fliken "attestera" kan du se om det finns kvar personer i kolumnen "klarmarkerade".

Det är även möjligt att lägga dina kurser som kurstillfällesfavoriter och då kan du se om kursen har några utestående attesteringar och/eller om det finns slutbetyg att rapportera på kursen. Se mer under Lathundar.

Skulle rapportera resultat – men gränssnittet ser inte ut som när jag gick kursen.

Uppdateringar sker kontinuerligt. Titta i senaste version av lathunden, vi försöker hålla dem uppdaterade.

Jag kan inte registrera person X, det ligger ett avgiftsvillkor.

Skicka e-post till info@kth.se och skriv "Avg. villkor" i ämnesraden.

Studenttjänster

www.student.ladok.se

Studenternas Ladok,

Vad kan mina studenter se och göra i studenttjänsterna?

Student kan registrera sig på kommande kurstillfälle om webbregistreringsperiod finns för kursen, göra ev. studieval, se pågående, kommande och oavslutad utbildning, se studieresultat, hämta resultatintyg, intyg över förväntat deltagande och registreringsintyg, ansöka om examensbevis samt ändra sina kontaktuppgifter.

Personuppgifter

Hur ofta uppdateras folkbokföringsuppgifterna för studenter (inkl. doktorander)?

Ladok (studentregistret) samkörs med Skatteverket varje natt. Studenter utan svenskt personnummer måste själva ange sin adress dit de vill ha sin post skickad (inkl epost). Detta görs under kontaktuppgifter i studenttjänsten.

Studenten har fått/bytt personnummer hur gör man då?

Studenten kontaktar studentdata@kth.se, Swedish personal identity number

Student har fel/bytt namn

Ladok (studentregistret) samkörs med Skatteverket varje natt, Ladok (studentregistreret) uppdateras automatiskt när en ändring skett hos Skatteverket. Studenter med interimspersonnummer skall vända sig till studentdata@kth.se , med kopia på ID.

Förnamn och mellannamn i Ladok (studentregistret)

Student som har "tilltalsnamn" angivet hos Skatteverket ser bara det namnet i Ladok, är det inte markerat visas samtliga "förnamn". Vill man inte se alla förnamn så kontaktar studenten Skatteverket .

Om studenten har ett mellannamn läggs det in som förled i efternamnet.

Identitetsuppgifter på personer med svenskt personnummer ägs av folkbokföringen varför de inte kan ändras. Kontakta Skatteverket  för en eventuell ändring.

Intyg

Hur skapar jag intyg till student?

Vi rekommenderar att studenterna själva tar ut intyg via nya studenttjänsterna för Ladok.

När de tar ut intyg får de en verifikationskod som styrker att uppgifterna stämmer. Intyget ska därmed inte skrivas under av admin. För tillfället finns ingen rad att skriva under intyget, det får man själv ordna på lämpligt ställe på intyget. Som administratör kan du också skapa intyg från Ladok. Se lathund Studiedeltagande.

Aktivitet/tenta

Studenten kan inte anmäla sig till tentan

Kontrollera:

 • Är anmälningstiden öppen?
 • Är kurstillfället studenten är antagen till öppet för anmälan?
 • Har studenten godkänt resultat sedan tidigare på provet/modulen?

Behörighet i Ladok

Jag har ingen behörighet och har inte gått webbutbildning.

Kontakta din UA. Mer information om våra olika användarutbildningar .

Hur vet jag vilka behörigheter jag har i Ladok?

Fråga din UA.

Examen/Tillgodoräknanden

Hittar inte lärosäte när jag ska göra ett tillgodoräknande?

De behöver "Pingas". Se instruktion i manualen för tillgodoräknanden, Tillgodoräknande och Examen .

Frågor och svar som togs upp på Ladokträff

En sammanställningen från våra Ladokträffar om tillgodoräknanden.