Frågor och svar Ladok (FAQ)

Här hittar du som är administratör eller lärare frågor och svar om Ladok. Vid detaljfrågor hänvisar vi till lathundar och diskussionsforum. Denna sida uppdateras kontinuerligt med frågor och svar.

Användartips:

  • Ladok fungerar inte med den gamla webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder Mozilla Firefox, Chrome eller Microsoft Edge.
  • Arbeta i flera flikar. Öppna en länk i en ny flik genom att högerklicka på länken och välj "öppna länk i ny flik", eller håll nere "ctrl" och klicka på länken. Tänk dock på att en uppdatering som gjorts i en flik inte syns i en annan flik om den andra fliken inte laddas om.
  • Om Ladok ligger nere kontrollera först om det är ett planerat systemunderhåll  i kalendern.
  • Vid inloggningsproblem i Ladok kontakta IT-supporten
  • Ni som eventuellt har konto vid andra lärosäten kan få problem vid inloggning. När ni loggar in via personliga menyn kan fallet vara att ni är automatiskt uppkopplade till det andra lärosätet.
    Gör så här: Se här för att nollställa  inloggningen. Därefter ska du logga in på nytt, välj KTH Royal Institute of Technology som identity service provider.

NOTERA ADMINISTRATÖRER! Om du har frågor kring Ladok, gör det här först och främst:

  • 1. Läs manual
  • 2. Fråga SuperUser och/eller kollega
  • 3. Skicka e-post till ladoksupporten

NOTERA LÄRARE/EXAMINATORER -Om du har frågor kring Ladok, gör det här först och främst:

1. Read manual

2. Ask Superuser and/or colleague

3. Send e-mail to ladoksupport

Registrering och rapportering

Fråga:

Svar:

Ska på semester nu - vem kan rapportera/attestera istället för mig? Enligt tidigare rutiner på din skola. Viktigt att ha backup med rätt behörighet.
Jag har inte behörighet att attestera. Examinatorer ska kunna attestera, vid problem, kontakta UA.
Varför kan jag inte rapportera resultat? Kolla med UA att du fått behörighet efter godkänd utbildning.
Jag hittar inte förväntade deltagare i min kurs?

I Ladok så kan du söka ut via kurs, "deltagande", ange kurstillfälle eller klicka i "Visa från alla". Men det finns också en ny KTH-tjänst som heter "Kursdeltagare". Den hittar du under "Tjänster" i Personliga menyn på KTH. Är du examinator (inlagd i Kopps på aktuell kurs) så kan du se t.ex. uppgifter om det förekommer någon student som behöver s.k. FUNKA-stöd. Är du lärare (inlagd i Kopps på aktuell kurs) så kan du se hur många studenter vid respektive kurstillfälle som har FUNKA och vilket behov de har (funkakod). Deltagande på kurs/kurstillfälle

Jag har sparat resultatunderlag som utkast, men attestanten för kursen dyker inte upp i listan över personer att avisera det klarmarkerade resultatet till? För att kunna avisera resultat behöver personen vara behörig som attestant på institutionen som kursen ligger inom, samt vara kopplad som attestant på kursen.
Varför kan jag inte avisera till examinator? Det troligaste är att attestanten inte är kopplad till kursen/kurstillfället. Examinator måste först ha fullgjort sin utbildning i nya Ladok innan hen får attestera.
Hur vet jag om examinator har attesterat?

Sök fram kursen i Ladok och kryssa i "visa från alla". I fliken "attestera" kan du se om det finns kvar personer i kolumnen "klarmarkerade".

Det är även möjligt att lägga dina kurser som kurstillfällesfavoriter och då kan du se om kursen har några utestående attesteringar och/eller om det finns slutbetyg att rapportera på kursen. Se mer under Lathundar.

Skulle rapportera resultat – men gränssnittet ser inte ut som när jag gick kursen. Uppdateringar sker kontinuerligt. Titta i senaste version av lathunden.
Jag kan inte registrera person X, det ligger ett avgiftsvillkor. Skicka e-post till info@kth.se och skriv "Avg. villkor" i ämnesraden.

Studenttjänster

Fråga:

Svar:

Vad kan mina studenter se och göra i studenttjänsterna? Student kan registrera sig på kommande kurstillfälle om webbregistreringsperiod finns för kursen, göra ev. studieval, se pågående, kommande och oavslutad utbildning, se studieresultat, hämta resultatintyg, intyg över förväntat deltagande och registreringsintyg, ansöka om examensbevis samt ändra sina kontaktuppgifter.
Hur ofta uppdateras folkbokföringsuppgifterna för studenter och doktorander? Uppdatering av folkbokföringsuppgifter från Skatteverket sker en gång per vecka. Studenter utan svenskt personnummer måste själva ange sin adress dit de vill ha post skickad. Detta görs under kontaktuppgifter i studenttjänsten.
Studenten har fått/bytt personnummer.

Studenten kontaktar studentdata@kth.se, Swedish personal identity number

Student har fel/bytt namn.

En folkbokförd individ uppdateras automatiskt när en ändring skett hos Skatteverket. Studenter med interimspersonnummer skall vända sig till studentdata@kth.se, med kopia på ID.

Intyg

Fråga: Svar:
Hur skapar jag intyg till student?

Vi rekommenderar att studenterna själva tar ut intyg via nya studenttjänsterna för Ladok.

När de tar ut intyg får de en verifikationskod som styrker att uppgifterna stämmer. Intyget ska därmed inte skrivas under av admin. För tillfället finns ingen rad att skriva under intyget, det får man själv ordna på lämpligt ställe på intyget. Som administratör kan du också skapa intyg från Ladok. Se lathund Studiedeltagande.

Aktivitet/tenta

Fråga: Svar:
Studenten kan inte anmäla sig till tentan.

Kontrollera:

Är anmälningstiden öppen?

Är kurstillfället studenten är antagen till öppet för anmälan?

Har studenten godkänt resultat sedan tidigare på provet/modulen?

Behörighet i nya Ladok

Fråga:

Svar:

Jag har ingen behörighet och har inte gått webbutbildning.

Kontakta UA

Hur vet jag vilka behörigheter jag har i nya Ladok? Fråga din UA.
Hur och var loggar jag in? Du hittar inloggning till Ladok på samma ställe som tidigare, alltså under Personliga menyn, Tjänster - Ladok
Jag kan inte logga in alls.

Saknar du behörighet? Har du gått utbildning i Ladok? kontakta ladok@kth.se

Jag hittar inte "mitt" kurstillfälle i Ladok? Kurstillfällena överförs från Kopps till Ladok. Om kursen saknas i Ladok kontakta Kopps-administratör på din skola.
Var finns mitt schema? I Personliga menyn under Schema.
Jag kan inte hitta en student i Ladok när jag söker på namn? Kontrollera att du stavat rätt, du kan söka på del av namn, avsluta då med en "Sökstjärna" (ovanför shifttangenten), du kan även ange den före ett namn . Söker du på personnummer, ange då personnummerformatet ååååmmdd* (sökstjärna).

Examen/tillgodoräknanden

Fråga:

Svar:

Hittar inte lärosäte när jag ska göra ett tillgodoräknande? De behöver "Pingas". Se instruktion i manualen för tillgodoräknanden i Canvas.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Michaela Rydén Olsen
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-26