Kursantagning i SA02/SA06 stänger 16 mars

nya Ladok är på gång så inga kursantagningar som avser H18 eller senare får läggas in i gamla Ladok. Därför stängs kursantagning i SA02/SA06 den 16 mars kl 16:00.

Tid: Fr 2018-03-16 kl 16.00 - On 2018-03-28 kl 08.59

Kontakt:

ladok@kth.se

Inför produktionssättningen av nya Ladok får det på inga villkor finnas några kursantagningar i Ladok (som görs i SA02/SA06), skulle några finnas så måste var och en av dessa tas bort manuellt i produktionssättningsveckan. Det skulle vara rättsosäkert för den som tror att det finns en antagning till kurs och skapa onödigt merarbete för produktionssättningsteamet som behöver fokusera på produktionssättningen.
Tyvärr visar erfarenheter att det alltid är någon som glömmer/struntar när information om att en funktion i Ladok inte ska användas under en viss period. Därför kommer funktionen för antagning till kurs att stängas per den 16/3 kl. 16.00, dvs. strax innan läsperiod 4 börjar. Tänk på att uppmana era studenter att komma in med kursval och –byten i god tid innan period 4.Vi vet att det också kommer studenter som vill byta kurser eller önskar sena kursantagningar en bit in i period 4, dessa ärenden skickas till Ladok-supporten – om det går ”ihopbuntade” i t.ex. excel-filer.

Vi beklagar det extraarbete detta kommer att förorsaka er, men ber om förståelse för den situation vi alla befinner oss i denna vår.

Denna information gick ut till UA 8 februari från Caroline Boivie Ekstrand