Till innehåll på sidan

Lärare och examinatorer

Sidan är under bearbetning för tillgänggligörande av nya lathundar från PDF till länkar för varje lathund. Vissa lathundar bearbetas löpande.

En del av de nya lathundarna har uppdaterad Ladokvy. Länkningar till de nya lathundarna på Ladok.se finns nedan. De äldre lathundarna hittar du längst ner på denna sida både i PDF-form och sido-form.

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-18