Till innehåll på sidan

Skapa grupper i Ladok – Kurs och kurspaketering (gemensamma)

Skapa grupper i Ladok – Kurs och kurspaketering (gemensamma)

Lathunden

Vi använder två färger i lathunden, blå och gul

Blå markering, uppmaning att göra något aktivt
 • Blå betyder att du ska göra något aktivt
Gul markering, observera viktig information
 • Gul uppmärksammar en viss information men du behöver inte göra något aktivt

Tips

 • Arbeta i flera flikar

 • Du använder sökstjärna, *, både i början och slutet på texten när du söker på del av namn, personnummer etc.

 • För knapparna Nästa, Spara och Bekräfta kan du också använda kortkomandot Ctrl+S

 • När du sökt ut en student kommer du till översiktsbilden av hens resultat. Om du vill göra något aktivt (anta till kurs, återbud etc.) måste du gå till fliken Studiedeltagande

Bakgrund 

Användningsområdet för att gruppera studenter kan vara stort. Genom att skapa en grupp så kan man hantera "sin grupp" av studenter i olika sammanhang.

Exempel där det kan vara användbart är att skapa en egen grupp

 • Doktorander, för visst ämne, institution eller skola (användbart för framförallt handledare, fo-handläggare, administratör)
 • Programstudenter, att hantera viss "kull" (användbart för framförallt programhandläggare)
 • Utbytesstudenter (användbart för framförallt internationell handläggare)
 • Studenter på viss kurs/kurser (användbart för framförallt lärare och kursadministratör)

Grupperna kan sedan användas för olika form av dokumentation ex.

 • Lägga till grupp för anmälan till aktivitetstillfälle
 • Hämta adresslista (inkl. e-post) för studenter i gruppen

Två olika sorters grupper

Det finns olika typer av grupperingar i Ladok. Grupperna skapas antingen inom en viss kurs eller kurs-paketering, eller så skapas en grupp fristående från vilken utbildning studenten går. Nedan ser du en mer utförlig beskrivning av de olika typerna.

I denna lathund så beskrivs Mina grupper. Den andra varianten, Grupper inom kurs eller kurspaketering, beskrivs i en egen lathund.

Mina grupper

Mina grupper är en typ av grupp som används för att gruppera studenter som inte behöver går samma kurs eller kurspaketering men som du ändå vill gruppera, t.ex. doktorander, utbytesstudenter eller förslagsvis eftersläntrare.

Funktionen är utformad för att passa mindre grupper. Mina grupper kan du välja att se information om studentens studier eller vad som dokumenterats för dem. Du kan lägga till anteckningar om studenterna i Mina grupper. Mina grupper, visas som en egen flik på startsidan.

Mina grupper, kan inte användas på andra ställen i Ladok. Det är alltså inte möjligt att i nuläget använda mina grupper för att rapportera eller attestera resultat. Mina grupper, är unika för dig, och kan inte användas av andra användare, men det finns önskemål om att kunna dela gruppen med andra kollegor.

Grupper inom kurs eller kurspaketering

Denna typ av grupper kan användas för att dela in studenter som tillhör samma kurs eller kurspaketering (t.ex. program eller ämne på forskarnivå). De kan användas vid olika steg under resultatrapporterings-processen, t.ex. filtrera på grupper när resultat rapporteras, filtrera på grupper när resultat attesteras. Begränsa medarbetarrättighet att rapportera och attestera för specifika grupper av studenter.