Verksamhetsutveckling inom utbildningsadministration

Projektgruppen på KTH för nya Ladok har tillsammans med funktionsansvariga för utbildningsadministration (UA) bildat nio områdesgrupper där varje skola deltar med en utsedd ”superuser”.

Områdesgruppernas arbete

Områdesgruppernas mål är att ta fram rättssäkra, transparenta och KTH-gemensamma verksamhetsprocesser i utvecklingen av Ladok. Det innebär att grupperna lägger fram förslag på förändrade och anpassade arbetssätt. Detta är ett kontinuerligt arbete där det ibland sker mer och ibland mindre aktivitet.

I varje områdesgrupp finns omkring fem superusers samt en gruppansvarig. Respektive superuser har ett ansvar att förankra arbetet med kollegor i nätverk och på den egna skolan.

Avstämning av resultat och förankring sker också mellan områdesgrupperna och UA-gruppen, som leder arbetet i nästan alla grupperna. Undantaget är områdesgruppen för ”in- och utresande utbytesstudenter” som leds av UA från ITM-skolan.

Områdesgrupper med respektive gruppansvarig

Utbildningsinformation
Kursval
Aida Barucija
Aida Barucija
produktionsansvarig 087906120
Studiedeltagande
In - och utresande utbytesstudent
Studieplan
Studieplan
Jenny Holm
Jenny Holm
studie- och karriärvägledare 087909232
Forskarstudier
Resultatrapportering
Examination
Examen och tillgodoräknande
Fredrik Björklund
Fredrik Björklund
examenshandläggare 087908841
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Michaela Rydén Olsen
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-01-21