Informationsaktiviteter om nya Ladok

Under 11-22 juni 2018 (v24-v25) införs nya Ladok och ersätter nuvarande Ladok på KTH. Systembytet medför ett antal viktiga verksamhetsförändringar jämfört med hur KTH arbetar med utbildningsadministration idag. nya Ladok har ett modernt webbgränssnitt med flera nya funktioner för lärare, studenter och administrativ personal. Bakgrunden till systembytet är att nuvarande Ladok är 20 år gammalt och omodernt på många sätt.

Nedan är en översikt över planerad information och utbildning för nya Ladok som löper från april till och med september 2018. Informationsinsatserna är riktade mot studieadministrativ personal, lärare och studenter.

Information till studenterna om vad nya Ladok innebär för dem kommer att finnas på den externa webbplatsen Student på KTH.

Detaljerad information om användarutbildningarna kommer i april.

 

Planerad information och utbildning nya Ladok 2018

När: Aktivitet/händelse: För vem:
26-30 mars (v13) Artikel om nya Ladok i campi Samtliga anställda
Början av april (v14) Användarutbildningar i nya Ladok - klassrumsundervisning Utbildningsadministrativ personal
Start vecka 15 Användarutbildningar i nya Ladok - webbutbildning Lärare och examinator
16 april-9 maj (v16-v19) Informationsdiskmöten vid KTHB, Kista, Flemingsberg och Södertälje (två tillfällen vid varje campus) Studenter och samtliga anställda
21 maj-1 juni (v21-v22) Kommunikationsinsatser påbörjas om vad nya Ladok innebär Lär mer här Studenter
28 maj-4 juni (v22-v23) Examinations/Tentaperiod 4 Studenter
8 juni (v23) Vårtermin 2018 slut
11-22 juni (v24-v25) Gamla Ladok stänger 11 juni för produktionssättning
18-22 juni (v25) Produktionssättning start 18 juni, klart den 20 juni
25-29 juni (v26) nya Ladok öppnar vid KTH
25-29 juni (v26) Kommunikationsinsatser - påminnelse 1 om vad nya Ladok innebär Studenter
25-29 juni (v26) Utökad support gentemot samtliga skolor med anledning av nya Ladok Samtliga anställda
30 juli-31 augusti (v31-v35) Utökad support gentemot samtliga skolor med anledning av nya Ladok Samtliga anställda
13-17 augusti (v33) Kommunikationsinsatser - påminnelse 2 om vad nya Ladok innebär Studenter
27-31 augusti (v35) Hösttermin 2018 börjar
3-7 september (v36) Slutartikel i campi om nya Ladok Samtliga anställda
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp