Användarutbildning nya Ladok

Nedan finns grundutbildning och alla områdesutbildningar för nya Ladok.
Anmälan till användarutbildningar finns i kalendern längst ner på denna sida.

AUA:s användarutbildningar för nya Ladok:

Grundutbildning, obligatorisk för samtlig administrativ personal samt för de som skall ha tittbehörighet:

11 tillfällen á 3h under v. 14-17

 • Bakgrund till nya Ladok
 • Beskrivning av behörighetsstruktur
 • Översiktlig demo i systemet och de viktigaste funktionerna
 • Beskrivning av tillfällesstruktur
 • IT-integrationer
 • Regelverk och interna riktlinjer
 • Produktionssättning
 • Support

Kursadministration:

8 tillfällen á 4h under v. 16-20

 • Registrering på kurs
 • Tillfällesbyte på kurs
 • Omregistrering på kurs
 • Hantera tentamensanmälan
 • Rapportera resultat, kännedom om hur resultat attesteras
 • Grupper i kurs
 • Hantera omprövning och ändring av resultat
 • Resultatnoteringar

Studiedeltagande:

4 tillfällen á 4h under v.17-18

 • återbud, uteblev
 • antagning på kurs (inklusive antagning flera studenter)
 • tidigt avbrott på kurs, sent avbrott på kurs
 • avbrott på program
 • studieuppehåll
 • tillfällesbyte (ingår även i utbildningen ”Kursadministration”)

Uppföljning av studieresultat (kursen i studiedeltagande är ett förkunskapskrav):

2 delar med vardera 4 tillfällen á 4h under v. 19-22

 • Processgenomgång, uppföljning av studieresultat på grund- och avancerad nivå
 • Ingående gå igenom vyn Kurspaktering/Deltagande, dess fördelar och begränsningar
 • Grupper i kurspaketering
 • Tillfällesstruktur vs AKP
 • Spärr av tillfällesstruktur
 • Byte av programtillfällesstruktur

In- och utresande utbytesstudenter:

2 delar med vardera 2 tillfällen á 4h under v. 19-22

 • Genomgång av processerna för in- och utresande utbytesstudenter
 • Avtal i nya Ladok, utbytestillfällen
 • Utbytesåtagande
 • Individuellt utbytestillfälle och individuellt utbytesåtagande
 • Registrering av utbytesåtagande (manuellt eller webregistrering)
 • Antagning till kurs

Tillgodoräknande och examen:

6 tillfällen á 4h under v. 19-21

 • Grund för tillgodoräknande
 • Hel kurs
 • Del av kurs
 • Genomgång av begrepp; Annat resultat, Annan merit etc.
 • Vidimera resultat
 • Tilldelning av ärende
 • Ärende, bevisärende, tillgodoräknandeärende
 • Besluta & Attestera
 • Utfärda examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Forskarutbildning:

2 delar med vardera 3 tillfällen á 3h del 1 v.16-17, del 2 v. 21-22

 • Forskarutbildning i nya Ladok – struktur, upplägg, nya begrepp (inkl. genomgång av processkarta/or)
 • Registrera studieaktivitet och finansiering
 • Dokumentera fastställd ISP
 • Registrera forskningsarbete (avhandling/licentiatuppsats)
 • Anta (inkl. koppla lärare och examinator), registrera och rapportera kurs (inkl. översikt över kursflödet i nya Ladok)
 • Registrera och rapportera individuellt åtagande (konferens, seminarium etc.)
 • Inför examen: lägga in AKK, rapportera forskningsarbete
 • Hantera avvikelser i nya Ladok:
   • Dokumentera studieuppehåll
   • Byta ämne
   • Byta handledare
   • Byta doktorsprogram
   • Dokumentera vilande/avbrott
   • Dokumentera definitivt avbrott
Anmälningsformulär finns under resp. tillfälle i utbildningskalendern.

Webbutbildningar (endast för lärare och/eller Examinatorer)

Grundutbildning

 • Bakgrund till nya Ladok
 • Beskrivning av behörighetsstruktur
 • Översiktlig demo i systemet och de viktigaste funktionerna
 • Beskrivning av tillfällesstruktur
 • IT-integrationer
 • Regelverk och interna riktlinjer
 • Produktionssättning
 • Support

(Allt ovan är dock mer kortfattat än i den andra grundutbildningen)

Rapportera och attestera resultat:

 • Rapportera och attestera resultat
 • Hantera omprövning av resultat
 • Resultatnoteringar, resultatuppföljning

Attestera tillgodoräknande:

Attestera tillgodoräknande

För anmälan till webbutbildning för lärare och examinatorer:

Anmälningsformulär webbutbildning endast för lärare och examinatorer
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp