Till innehåll på sidan

"Om kursen"

"Om kursen" är en del av Kurs- och programkatalogen och har studenter som den primära målgruppen. Här finns den kursinformation som studenten behöver för att välja kurs samt för att förbereda sig och planera kursens genomförande. Om kursen riktar sig också till lärare och är ett stöd för att informera studenter, planera kursernas genomförande samt som underlag för kursutveckling. Tjänsterna i "Administrera Om kursen" hjälper läraren att publicera kursinformation, kurs-PM och kursanalyser med hög kvalitet på sidorna i Om kursen.

Nyhet! Skapa och publicera kurs-PM

Från torsdagen den 26:e november finns ett nytt verktyg för att skapa och publicera kurs-PM inför kursomgångens start. Verktyget har flera smarta funktioner som gör det enklare att skriva och publicera ett kurs-PM som hjälper studenterna att förbereda och planera genomförandet av sin kurs.

Studenten behöver information för att förbereda och planera kursens genomförande innan och under kursens gång. Det nya verktyget ska hjälpa dig som lärare att skapa och publicera ett kvalitativt kurs-PM för det ändamålet. Verktyget hämtar automatiskt korrekt information från kursplan och kursgemensam information i Kopps samt kontaktinformation. Kurs-PM:et bygger på en kvalitetssäkrad KTH-mall för kurs-PM där verktyget hjälper dig med definitioner och vägledning för att skriva ett bra innehåll. Med en knapptryckning publiceras kurs-PM:et automatiskt på den officiella kursinformationsplatsen ”Om kursen” i Kurs- och programkatalogen på ett format som lever upp till kraven på digital tillgänglighet.

Läs mer om hur du skapar och publicerar kurs-PM  eller fortsätt läsa mer om kursinformationsplatsen nedan.

Varför Om kursen?

Om kursen är KTH:s officiella plats för kursinformation som studenten behöver innan och efter kursens genomförande. Här finns kursplan, information om kursomgångar, kurs-PM, kursanalyser och ett arkiv med historisk dokumentation. Studenten hittar till kursinformationen på Om kursen eftersom det är samma plats för alla kurser. Genom att publicera kurs-PM och kursanalyser på Om kursen kan studenten snabbt och enkelt komma åt information som är viktig för att välja kurs, planera kursens genomförande och följa upp utvärderingen av sin egen kursomgång.

Administrera Om kursen stödjer dig som lärare, kursansvarig eller examinator att publicera kvalitetssäkrad information på Om kursen. Det görs genom att systemet hämtar information automatiskt från källorna, erbjuder strukturerat stöd och vägledning samt ger stöd för kollegialt arbete i samma underlag inför publicering. Dessutom får man automatiskt ta del av förbättringar och nya funktioner som är baserade på KTH:s egna erfarenheter och behov.

Att publicera kursinformation på Om kursen medför...

  • att läraren får kontroll över sin egen kursinformation.
  • att kursinformationen blir korrekt och rättssäker med hjälp av kvalitetssäkrade verktyg och automatisk hämtning av kursinformation från källan.
  • att läraren får guidning, definitioner och hjälptexter för att publicera information som hjälper studenten.
  • att kursinformationen lever upp till lagen om digital tillgänglighet.
  • att studenten hittar kursinformation på samma plats oavsett kurs.
  • att studenten känner igen sig i kursinformationsstrukturen från kurs till kurs.
  • att samtliga versioner av kursplaner, kurs-PM och kursanalyser sparas i ett publikt arkiv.
  • nya möjligheter för kvalitets- och uppföljningsarbetet av kursinformationen.

Vad innehåller Om kursen?

Inför kursval

Stödjer studenten att välja kurs. Sidan innehåller allmän information om kursen, kursplan och information om aktuella kursomgångar.

Om kurs-PM

Om kurs-PM hjälper studenten att hitta till kursens kurs-PM. Sidan innehåller en lista med länkar till aktuella kurs-PM.

Kurs-PM

Sidan stödjer studenten med att förbereda och planera kursen innan och under kursomgångens genomförande. Sidan innehåller planen för en specifik kursomgång.

Kursens utveckling

Sidan hjälper studenten dels med att ta del av kursanalys och annan data efter sin kursomgång och dels ta del av information om tidigare kursomgångar inför sitt kursval. Sidan innehåller alla publicerade kursanalyser med kursdata för specifika kursomgångar. Sidan kan också stödja kursutveckling genom att ge en överblick av kursanalyser och data för kursens historiska kursomgångar.

Arkiv

Hjälper läraren, studenten och andra personer att hitta till varje version av historiska dokument som publicerats på Om kursen. Sidan innehåller samtliga versioner av kursens kursplaner och samtliga versioner av publicerade kurs-PM.

Administrera Om kursen

Ger stöd till lärare, kursansvarig och examinator att publicera en introduktion till kursen, kurs-PM samt kursanalyser med kursdata på Om kursen.

Hur använder man Om kursen?

Ta del av Användarmanual - Om kursen  för mer information om innehållet på Om kursen och hur du publicerar kursinformation, kurs-PM och kursanalyser med hjälp av Administrera Om kursen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-11