Till innehåll på sidan

Om kursen

Om kursen är en del av Kurs- och programkatalogen och har studenter som den primära målgruppen. Här finns den kursinformation som studenten behöver för att välja kurs samt för att förbereda sig och planera kursens genomförande.

Om kursen riktar sig också till examinator, kursansvarig och lärare och ger ett stöd för att informera studenter och för att planera kursernas genomförande. Om kursen kan också ge stöd vid kursutveckling. Via Om kursens administrationsverktyg kan man skapa kurs-PM, ladda upp kursanalyser samt redigera kursens introducerande text.

Varför Om kursen?

Om kursen är KTH:s officiella plats för kursinformation som studenten behöver innan och efter kursens genomförande. Här finns kursplan, information om kursomgångar, kurs-PM, kursanalyser och ett arkiv med historisk dokumentation. Studenten hittar till kursinformationen på Om kursen eftersom det är samma plats för alla kurser. Genom att publicera kurs-PM och kursanalyser på Om kursen kan studenten snabbt och enkelt komma åt information som är viktig för att välja kurs, planera kursens genomförande och följa upp utvärderingen av sin egen kursomgång.

Om kursen har ett administrationsverktyg som stödjer dig som lärare, kursansvarig eller examinator att publicera kvalitetssäkrad information på Om kursen. Det görs genom att systemet hämtar information automatiskt från andra källor (bl.a. Kopps), erbjuder strukturerat stöd och vägledning samt ger stöd för kollegialt arbete i samma underlag inför publicering. Dessutom får man automatiskt ta del av förbättringar och nya funktioner som är baserade på KTH:s egna erfarenheter och behov.

Att publicera kursinformation på Om kursen medför...

  • att läraren får kontroll över sin egen kursinformation.
  • att kursinformationen blir korrekt och rättssäker med hjälp av kvalitetssäkrade verktyg och automatisk hämtning av kursinformation från källan.
  • att läraren får guidning, definitioner och hjälptexter för att publicera information som hjälper studenten.
  • att kursinformationen lever upp till lagen om digital tillgänglighet.
  • att studenten hittar kursinformation på samma plats oavsett kurs.
  • att studenten känner igen sig i kursinformationsstrukturen från kurs till kurs.
  • att samtliga versioner av kursplaner, kurs-PM och kursanalyser sparas i ett publikt arkiv.
  • nya möjligheter för kvalitets- och uppföljningsarbetet av kursinformationen.

Vad innehåller Om kursen?

Om kursen består av att antal webbsidor för varje kurs som publicerats i kurs- och programkatalogen. Läs om Innehållet på om kursens sidor

Hur redigerar man Om kursen?

Om kursen har ett administrationsverktyg, "Administrera om kursen". Via verktyget kan man redigera kursens introduktion, kurs-PM och kursanalys. Ta del av Användarmanual - Om kursen  för mer information. 

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-09