Till innehåll på sidan

Om kursen

Om kursen är KTH:s officiella plats för kursinformation. Representanter för KTH:s skolor, lärare och studenter har varit med och utformat Om kursen. Nedan finns beskrivet hur behörig personal på en kurs kan skapa innehåll på Om kursen, som introduktion till kursen, kurs-PM och publicera kursanalys och kursdata.

Om kursen består av att antal webbsidor för varje kurs som publicerats i kurs- och programkatalogen.

Studenter är den primära målgruppen för Om kursen. På sidorna finns övergripande kursinformation som är öppen för alla, alltid och som studenten behöver i följande situationer: Inför kursval, för att förbereda och gå kurs och efter kursens slut. Här finns kursplan, information om kursomgångar, kurs-PM, kursanalyser och ett arkiv med historisk dokumentation. Läs mer Om kursens innehåll

Om kursen riktar sig också till examinator, kursansvarig och lärare och ger ett stöd för att informera studenter inför kursval och för att planera kursernas genomförande. Om kursen ger också stöd vid kursutveckling. Via Om kursens administrationsverktyg kan man skapa och publicera kurs-PM, publicera kursanalyser med kursdata samt redigera kursens introducerande text.

Hur hjälper Om kursen mig och mina studenter?

Studenter har varit med i arbetet med att fram Om kursen och systemstödets mall för kurs-PM. I det arbetet framkom att det är viktigt för studenter att snabbt kunna hitta och ta del av kursinformationen. För att kunna göra det behöver studenter känna igen sig mellan kurser och kursinformationen behöver vara tillgänglig.

Därför finns Om kursen, en plats som är samma oavsett kurs. Därför är Om kursen:

 • Samlat på tillgängliga sidor
  • Informationen är alltid öppen. Studenten kan t.ex. inför kursval titta på tidigare kurs-PM för kursen samt kursanalyser för att göra ett bättre kursval.
  • Platsen lever upp till lagen om digital tillgänglighet.
 • Byggt utifrån en väl avstämd struktur/mall
  • Strukturen är avstämd med studenter
  • Kurs-PM:et bygger på en kvalitetssäkrad KTH-mall för kurs-PM
 • Nåbar, tillsammans med kursrummet, från fliken “Kurser” i Personliga menyn.

Genom att Om kursen möter studenters behov av igenkänning och tillgänglighet ökar chansen att studenten gör rätt kursval, kan förbereda och planera kursens genomförande och avsluta kursen.

Att studenter har möjlighet att efter kursens slut följa upp utvärderingen av sin kursomgång bidrar dessutom till att de känner sig mer motiverade att svara på kommande kursvärderingar, vilket ger dig som lärare större möjlighet att kunna utveckla din kurs.

En ytterligare fördel för dig som examinator, kursansvarig eller lärare är att du, genom att använda verktyget för att skapa kurs-PM, får hjälp med att publicera korrekt, rättssäker och kvalitetssäkrad kursinformation på Om kursen genom:

 • Automatiskt hämtad kursinformation från källan (som exempelvis kursplan och kontaktinformation från Kopps),
 • Vägledning (med hjälp av definitioner och strukturerade hjälptexter) gällande vad, varför och hur innehållet ska utformas för att bli kvalitativt och hjälpa studenten
 • Kollegialt arbete i samma underlag inför publicering
 • Kontroll över kursinformationen, tex genom att samtliga versioner av kursplaner, kurs-PM och kursanalyser samlas i ett publikt arkiv
 • Möjlighet för kvalitets- och uppföljningsarbetet av kursinformationen
 • Att ta del av kontinuerliga förbättringar av verktyget som utgår från KTH:s egna erfarenheter och behov

Har du väl skapat ett första kurs-PM för din kurs kan du inför nästa kursomgång välja att utgå från det tidigare kurs-PM:et. All information du har lagt in kopieras. Om informationen i kurs-PM:s källor har uppdaterats sen förra kurs-PM:et publicerades så hämtas den nya informationen in.

Skapa innehåll på Om kursen

Läs först

Gå vidare och få mer information och stöd för respektive verktyg:

Introduktion till kursen

Kurs-PM

Kursanalys och kursdata

Direkt till verktyget

Om kursen har ett administrationsverktyg, "Administrera om kursen". Via verktyget kan den som har Behörigheter för Om kursen  redigera kursens introduktion, kurs-PM och kursanalys.

Du loggar in i administrationsverktyget genom att söka fram din kurs via Sök kurs  i kurs- och programkatalogen och sedan klickar du på länken "Administrera om kursen". Välj sedan något av verktygen: Introduktion till kurser, Kurs-PM eller Kursanalys och kursdata.

Om kursen hämtar även kursinformation, se Hämtad kursinformation  och hur man redigerar den.

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-22