Till innehåll på sidan

Användarmanual för Om kursen

För att administrera vissa uppgifter på Om kursen finns administrationsverktyget ”Administrera om kursen”. De delar som kan administreras via verktyget är "Introduktion till kursen", "Kurs-PM" samt "Kursanalys och kursdata".

Här finner du detaljerade instruktioner för respektive del:

Introduktion till kursen

Kurs-PM

Kursanalys och kursdata

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-21