Till innehåll på sidan

Behörighet för Om kursen

Behörighet att redigera information på Om kursen styrs av vilken roll (examinator, kursansvarig eller lärare) du är upplagd som på kursen och kurstillfället i Kopps.

För att administrera viss information på Om kursen finns administrationsverktyget ”Administrera om kursen”. Via det verktyget kan användare administrera tre delar: "Introduktion till kursen", "Kurs-PM", samt "Kursanalys och kursdata". Om kursen innehåller även kursinformation som hämtas från utbildningsdatabasen Kopps (se Hämtad kursinformation  för information om redigering och behörigheter av hämtad information).

Personer som läggs upp som examinator (på kurs) eller kursansvarig (på kurstillfälle) i Kopps får automatiskt behörighet till att administrera alla tre delar/funktioner, det vill säga "Introduktion till kursen", "Kurs-PM", samt "Kursanalys och kursdata".

Personer som läggs upp som lärare (på kurstillfälle) i Kopps får automatiskt behörighet till att administrera kurs-PM. 

Administrationsverktyget nås via följande länkar i personliga menyn: "Redigera introduktion till kursen", "Skapa och publicera kurs-PM" samt "Publicera ny kursanalys.

Administrationsverktyget nås även via den enskilda Om kursen-sidan. Sök fram din kurs via Sök kurs  i kurs- och programkatalogen och logga sedan in i administrationsverktyget via länken "Administrera om kursen" som visas i övre högra hörnet på sidan.

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-22