Till innehåll på sidan

Kursanalys och kursdata

"Kursens utveckling" är en sida på Om kursen som innehåller publicerade kursanalyser, kurs-PM, kursplaner och kursdata för kursens kursomgångar. Enligt "riktlinje om kursvärdering och kursanalys" ska kursanalyser tillgängliggöras på den sidan. Nedan finns beskrivet hur du som examinator eller kursansvarig lärare på kursen kan publicera kursanalys och kursdata på sidan.

Färdigställda kursanalyser ska publiceras på den publika sidan "Kursens utveckling" som är en undersida till Om kursen. Syfte med sidan "Kursens utveckling" är att visa på hur kursen har utvecklas över tid. Du kan se hur kursanalyser och kursdata presenteras på sidan i Om kursens innehåll .

Varför Kursens utveckling?

Innehållet på sidan "Kursens utveckling" är värdefullt för studenten att ta del av inför kursval eller för att se resultatet av den kursvärdering som man deltagit i. För lärare kan innehållet användas som stöd för vidare utveckling av kursen.

Enligt riktlinje om kursvärdering och kursanalys  ska kursanalyser tillgängliggöras på Om kursen, på sidan "Kursens utveckling".

Funktioner för att hantera kursanalys och kursdata

Funktionerna för att hantera kursanalys och kursdata, som beskrivs nedan, är uppbyggda i tre steg där du kan gå fram och tillbaka mellan de tre stegen. Det finns inbyggd vägledning i verktyget.

Publicera ny kursanalys med kursdata

Med hjälp av Om kursens administrationsverktyg Administrera om kursen kan du som kursansvarig eller examinator publicera färdigställda kursanalyser på den publika sidan "Kursens utveckling".

I funktionen "Kursanalys och kursdata" väljer du "Publicera ny" för att ladda upp kursanalysen, summera förändringar i kursen och granska hämtat kursdata. Du kan även redigera kursdata som hämtats, det kommer då att markeras på sidan att kursdatat har redigerats. Du publicerar sedan kursanalysen med kursdata för vald kursomgång.

Språk

Om kursomgången har minst ett kurstillfälle med undervisningsspråk engelska, kommer kursanalysen publiceras på engelska. Kursomgångens namn och viss kursinformation kommer att anges på engelska. Om samtliga kursomgångens kurstillfällen har svenska som undervisningsspråk kommer kursomgångens namn och viss kursinformation anges på svenska.

Tänk på att

  • Kursanalysen bör publiceras efter att studenterna fått sina resultat på kursen registrerade i Ladok. Anledningen till det är att examinationsgrad är en del av det kursdata som publiceras i en tabell med kursanalysen. Antal förstagångsregistrerade studenter och examinationsgrad för förstagångsregistrerade hämtas automatiskt från Ladok. 
  • Kursanalysen ska vara av filtypen PDF och vara tillgänglighetsanpassad.

Radera utkast

Om ett sparat utkast inte ska användas kan du välja att radera det.

Kopiera länk till utkast

Det finns möjlighet att låta en kollega granska ett sparat utkast. När du har ett sparat utkast kan du i funktionen "Kursanalys och kursdata" välja att kopiera länken till utkastet . Länken kan du sedan skicka med mejl eller på annat sätt till en annan examinator, kursansvarig eller lärare på kursomgången. Länken visar alltid den senast sparade versionen av utkastet.

Förhandsgranska utkast

Examinator, kursansvarig och lärare kan förhandsgranska utkast för en kursanalys som ännu inte är publicerad. Examinator och kursansvarig kan hitta till utkastet via funktionen "Publicera ny" under "Kursanalys och kursdata" på adminverktygets startsida medan lärare för kursomgången måste få en länk skickad till sig från examinator eller kursansvarig, se ovan.

Ändra publicerad kursanalys

Viss information för en redan publicerad kursanalys kan ändras efter publicering. Då använder du dig av funktionen "Ändra publicerad" under "Kursanalys och kursdata". 

Tänk på att det är viktigt att ange vad du ändrat i "Kommentar till ändringar av publicerad kursanalys eller kursdata".

Till verktyget

Sök fram din kurs i kurs- och programkatalogen: Sök kurs . Klicka på länken "Administrera Om kursen". Välj sedan någon av fuktionerna i rutan "Kursanalys och kursdata".

Mer hjälp?

Behörighet för Om kursen

Detaljerade instruktioner för Kursanalys och kursdata

Behöver du hjälp, kontakta: it-support@kth.se

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-01