Till innehåll på sidan

Om kursens innehåll

Om kursen består av att antal webbsidor för varje kurs som publicerats i kurs- och programkatalogen. Nedan beskrivs innehåller på dessa webbsidor.

Om kursen

Om kursen är helt publik och innehåller information om varje kurs som har publicerats i kurs- och programkatalogen. Informationen presenteras på flera sidor där varje sida har ett eget syfte och ändamål.

Om kursen består av sidorna "Inför kursval", "Förbereda och gå kurs" (med undersidor för kurs-PM"), "Kursens utveckling" och "Arkiv". Informationen har strukturerats efter studenternas faser innan och efter kursens genomförande. Sidorna grupperas i vänstermenyn. Läs mer om varje sida nedan. 

Överst i högerspalten på varje sida inom Om kursen finns en länk till "Administrera Om kursen", vilken är startsidan för att administrera innehåll på Om kursen.  

Sidan "Inför kursval"

Sidan "Inför kursval" innehåller allmän information om kursen, kursplan och information om aktuella kursomgångar. Sidan stödjer studenten när den ska välja kurs. 

Sidan består i huvudsak av tre delar: överst finns en sektion för introduktion till kursen, till vänster finns en sektion för information om kurs och dess kursplan medan det till höger finns information om kursomgång. 

Bild som illustrerar informationsstrukturen på sidan Inför kursval

Introduktion till kursen består av en bild och en beskrivande text. Kursansvarig eller examinator kan välja om kortbeskrivningen från Kopps ska visas här eller om man vill ange en egen introduktion till kursen. Det görs med funktionen Introduktion till kursen.

För att visa information för en specifik kursomgång väljs termin och kurstillfälle (om det finns fler tillfällen samma termin) via dropdown. Informationen visas då till höger på sidan. Överst i kolumnen visas fakta om kursomgången, följt av länk till kurs-pm och schema. Sedan visas en sektion för uppgifter om anmälan till kursen. Nederst finns de kontaktuppgifter som är relevanta för kursomgången samt aktuell kursplan som PDF. 

Information om kursen och dess kursplan visas i en bredare vänsterkolumn. Informationen hämtas från Kopps, informationen kommer från den kursplan och den kursgemensamma informationen som gäller för den termin som det valda kurstillfället har som starttermin. Kursinformationen i vänsterkolumnen är grupperad efter Innehåll och lärandemål, Kurslitteratur och förberedelser, Examination och slutförande samt Ytterligare information.

Sidan "Förbereda och gå kurs" samt undersidor för kurs-PM

På sidan "Förbereda och gå kurs" visas undersidan "Kurs-PM". Här visas även undersidor för aktuella kursomgångars kurs-PM som är skapade via Om kursens administationsverktyg ”Skapa och publicera kurs-PM”.

Sidan ”Förbereda och gå kurs” stödjer studenten att förbereda sig och planera kursen innan och under kursens genomförande.

Undersidan "Kurs-PM"

Undersidan "Kurs-PM" ger en kort förklaring till vad ett kurs-PM är och vilken funktion ett kurs-PM fyller för studenten. På sidan visas även länkar till kursens aktuella kurs-PM, d.v.s. för kursomgångar som pågår nu. Det kan vara kurs-PM som är skapade via funktionen ”Skapa och publicera kurs-PM” (som också visas som egna undersidor, se nedan) eller kurs-PM som har laddats upp som PDF via funktionen ”Ladda upp alternativt kurs-PM”. Länken visas på det språk som kurs-PM:et är skrivet på. Därför kan länkar till kurs-PM för en engelsk kursomgång visas på engelska trots att din språkinställning är svenska. Tidigare kurs-PM visas på sidan "Arkiv". Observera att endast kurs-PM som är publicerade på Om kursen visas på sidorna "Kurs-PM och "Arkiv".

Studenter länkas via den personliga menyn till sina kursers aktuella kurs-PM på Om kursen. Finns det inget kurs-PM skapat på Om kursen hamnar studenten på samlingssidan "Kurs-PM".

Bild på sidan Om kurs-PM

Undersidor för aktuella kursomgångars kurs-PM

Kurs-PM som har skapats via Om kursen administrationsverktyg kommer att visas som en egen sida under "Förbereda och gå kurs", benämningen på sidan är samma som benämningen på själva kurs-PM:et. 

Det är kursens aktuella kurs-PM som listas under "Förbereda och gå kurs" i vänstermenyn. Aktuella kurs-PM är kurs-PM för de kursomgångar som pågår nu. Alla kurs-PM är publika och åtkomliga även för besökare som inte är registrerade på aktuell kursomgång.

Kurs-PM innehåller information som författaren till kurs-PM:et själv valt att inkludera och skriva med hjälp av verktyget. I sidans högerspalt finns kompletterande information till kurs-PM:et, exempelvis version av det aktuella kurs-PM:et, länkar till kurs-PM som PDF och kursplan som PDF, länkar till sidor på Studentwebben som är särskilt värdefulla för nya studenter. Och givetvis finns kontaktuppgifter till kursomgångens lärare, kursansvarig, examinator, lärarassistenter m.fl. i högerspalten. 

Bild på sidan Kurs-PM

Sidan "Kursens utveckling"

Sidan "Kursens utveckling" innehåller publicerade kursanalyser med kursdata för kursens kursomgångar. Sidans syfte är att visa på hur kursen utvecklas över tid. Innehållet kan vara värdefullt för studenten att ta del av inför kursval eller för att se resultatet av den kursvärdering som man deltagit i. För lärare kan innehållet användas som stöd för vidare utveckling av kursen.

Om det finns en publicerad kursanalys för en kursomgång visas även aktuell kursplan och kurs-PM för den kursomgången.

Bild på sidan Kursens utveckling
Bild på sidan Kursens utveckling

På sidan listas kursens publicerade kursanalyser i kronologisk ordning grupperat på kalenderår. Kursanalyserna benämns med kursomgångens termin och de kurstillfällen som ingick i kursomgången. Kursanalyser publiceras för en specifik kursomgång med viss kursdata, som t.ex. examinator, kursansvarig, examination, eventuella kommentarer till examination, program som kursen är obligatorisk för, vilka kurstillfällen som ingår i kursomgången, antal förstagångsregistrerade studenter och examinationsgrad. Även förändringar som har införts till den specifika kursomgången samt aktuellt kurs-PM kan finnas publicerade med kursanalysen. Den kursplan som är aktuell för kursomgången visas alltid på denna sida.

Sidan "Arkiv"

Varje kurs har en arkivsida som innehåller kursens historiska dokumentation. Här finns samtliga versioner av kursens kursplaner. Här finns även samtliga kurs-PM och kursanalyser som har publicerats på Om kursen. Finns det flera versioner av ett kurs-PM för samma kursomgång visas alla versioner här, den senast giltiga versionen av kurs-PM markeras med texten "senaste versionen".

Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-04