AUAs användarutbildningar

AUA (Avdelningen för utbildningsadministration) tillhandahåller utbildning för användare i ett antal av KTHs studieadministrativa system. Nedan listas aktuellt utbildningsutbud. Kontakta gärna oss om det finns behov av skräddarsydda utbildningar. Tänk på att behörighet till respektive system ska beställas före utbildningen.

nya Ladok

Information om de olika utbildningarna finns på informationssidorna för nya Ladoksidorna, Användarutbildning nya Ladok

Ladok

OBS! Vårens kommande utbildningar i nya Ladok kommer att presenteras här mellan mars-maj 2018.

 • Grundkurs ges ca en gång i månaden (utdata, registrering och resultatrapportering). Utbildningen omfattar en heldagsträff samt eget arbete.
 • Kompletterande utbildning ges vid behov (Utbytesstudenter, forskarutbildning, antagning till kurs, programadministration, granskning av examensfordringar, tillgodoräknande av kurs).
 • Utdata om studenter ur ladok och VIS ges vid behov
 • För information om anmälan se respektive kalenderpost
 • Frågor kring utbildningarna kan ställas till ladok@kth.se

Kopps

 • Vid behov bjuder AUA/VoS in till användarträffar i datasal med fokus på aktuellt arbete som ska göras i Kopps, t.ex. arbete med utbildningsplaner eller läsårsplaner.
 • Introduktion till systemet ges löpande efter behov, antingen enskilt eller i mindre grupp. Förfrågan skickas till kopps@kth.se

NYA-webben

 • Kursen återbud/uteblev samt reservantagning ges löpande under året. 
 • Grundutbildning för bedömning av anmälningar till masterprogram ges i december och januari.
 • Kursen bedömning av anmälningar till senare del av program ges i maj. 
 • För information om anmälan se respektive kalenderpost.
 • Frågor kring kurserna i NyA- webben kan ställas till admissions@kth.se.

Tentaskanning

 • Utbildning ges inför varje tentamensperiod och innefattar en heldag i början på veckan samt summering om två timmar i slutet på veckan.
 • Anmälan till bshamoun@kth.se

Mobility Online

 • Utbildning ges löpande efter behov
 • Anmälan till bshamoun@kth.se

eISP

 • för information kontakta e-isp@kth.se

Utbildningarna äger rum i utbildningsdatasalen på Brinellvägen 8 (vån 11) om inget annat anges.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-26