Grundutbildning i Ladok

För den som behöver sk. tittbehörighet i Ladok

Tid: On 2018-10-10 kl 08.30 - 09.30

Föreläsare: Victor Forsberg

Plats: Undervisningsdatasalen plan 11, Brinellvägen 8

Anmälningsformulär

Anmälan ska skickas in av närmaste chef. Genom att skicka in anmälan har chef godkänt dels deltagande i kurs, dels tilldelning av motsvarande behörighet i Ladok.

Grundutbildning

  • Beskrivning av behörighetsstruktur
  • Översiktlig demo i systemet och de viktigaste funktionerna
  • Beskrivning av tillfällesstruktur
  • IT-integrationer
  • Regelverk och interna riktlinjer
  • Support