Grundutbildning i nya Ladok, onsdag 15:e augusti kl. 13-16

Tillfälle 1 HT18

Tid: On 2018-08-15 kl 13.00 - 16.00

Föreläsare: Victor Forsberg

Plats: Sal B3, Brinellvägen 23 vån 1.

Anmälningsformulär

Anmälan ska skickas in av närmaste chef. Genom att skicka in anmälan har chef godkänt dels deltagande i kurs, dels tilldelning av motsvarande behörighet i Ladok.

Grundutbildning, obligatorisk för samtlig administrativ personal.

Utbildningen omfattar 3h inkl. paus.

  • Bakgrund till nya Ladok
  • Beskrivning av behörighetsstruktur
  • Översiktlig demo i systemet och de viktigaste funktionerna
  • Beskrivning av tillfällesstruktur
  • IT-integrationer
  • Regelverk och interna riktlinjer
  • Produktionssättning
  • Support