Grundutbildning i nya Ladok, torsdag 28:e juni kl. 10-12

Tillfälle 1 HT18

Tid: To 2018-06-28 kl 10.00 - 12.00

Föreläsare: Victor Forsberg

Plats: Utbildningsdatasalen, Brinellvägen 8, plan 11

Anmälningsfomulär

Anmälan ska helst skickas in av närmaste chef. Genom att skicka in anmälan har chef godkänt dels deltagande i kurs, dels tilldelning av motsvarande behörighet i Ladok. Annars löser vi det på annat sätt.

Grundutbildning, obligatorisk för samtlig administrativ personal.

Utbildningen omfattar 2h inkl. paus.

  • Bakgrund till nya Ladok
  • Beskrivning av behörighetsstruktur
  • Översiktlig demo i systemet och de viktigaste funktionerna
  • Beskrivning av tillfällesstruktur
  • IT-integrationer
  • Regelverk och interna riktlinjer
  • Produktionssättning
  • Support