Grundutbildning i nya Ladok, torsdag 30:e augusti kl. 9-12

Tillfälle 2 HT18

Tid: To 2018-08-30 kl 09.00 - 12.00

Föreläsare: Victor Forsberg

Plats: Sal M33, Brinellvägen 64 vån 3

Anmälningsformulär

Anmälan ska skickas in av närmaste chef. Genom att skicka in anmälan har chef godkänt dels deltagande i kurs, dels tilldelning av motsvarande behörighet i Ladok.

Grundutbildning, obligatorisk för samtlig administrativ personal.

Utbildningen omfattar 3h inkl. paus.

  • Bakgrund till nya Ladok
  • Beskrivning av behörighetsstruktur
  • Översiktlig demo i systemet och de viktigaste funktionerna
  • Beskrivning av tillfällesstruktur
  • IT-integrationer
  • Regelverk och interna riktlinjer
  • Produktionssättning
  • Support