Områdesutbildning: Studiedeltagande onsdag 15:e augusti kl. 9.00-12.30

Tillfälle 1 HT18

Tid: On 2018-08-15 kl 09.00 - 12.30

Föreläsare: Patrik Gärdenäs

Plats: Datorsalen plan 11, Brinellvägen 8

Anmälningsformulär

Anmälan ska skickas in av närmaste chef. Genom att skicka in anmälan har chef godkänt dels deltagande i kurs, dels tilldelning av motsvarande behörighet i Ladok.

Studiedeltagande

Förkunskapskrav:

  • Grundutbildning i nya Ladok

Utbildningen omfattar 3,5h inkl. paus

  • återbud, uteblev
  • antagning på kurs (inklusive antagning flera studenter)
  • tidigt avbrott på kurs, sent avbrott på kurs
  • avbrott på program
  • studieuppehåll
  • tillfällesbyte (ingår även i utbildningen ”Kursadministration”)