Till innehåll på sidan

Översikt av kurser i högskolepedagogik på KTH

KTH:s aktuella utbud av kurser i högskolepedagogik publiceras löpande med kursstarter på denna översiktssida. Mer information och anmälan hittar du via länkarna till respektive kurs. Samtliga grundkurser ges på engelska, men av fortsättningskurserna ges vissa på engelska och andra på svenska. KTH:s kurser i högskolepedagogik utvecklas enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Grundkurser i högskolepedagogik

Samtliga grundkurser ges på engelska.

Fortsättningskurser i högskolepedagogik

Förkunskapskrav LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet/högskola  

Kontakt

hp-kurser@kth.se