Till innehåll på sidan

Översikt av kurser i högskolepedagogik på KTH

KTH:s aktuella utbud av kurser i högskolepedagogik publiceras löpande med kursstarter på denna översiktssida. Mer information och anmälan hittar du via länkarna till respektive kurs. Samtliga grundkurser ges på engelska, men av fortsättningskurserna ges vissa på engelska och andra på svenska. KTH:s kurser i högskolepedagogik utvecklas enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Via länkarna i tabellen hittar du mer information och anmälan till respektive kurs.

Grundkurser i högskolepedagogik

Samtliga grundkurser ges på engelska.

 För DOKTORANDER Kurskod Kursstart varje period
Basic Communication and Teaching - 3 hp, engelska FLH3000

30 aug 2022 (full)
1 nov 2022 (full)
24 jan 2023
28 mars 2023

För LÄRARE Kurskod Kursstart varje termin
Teaching and Learning in Higher Education - 7,5 hp, engelska LH231V 31 aug 2022 (full)
25 jan 2023
För FORSKARHANDLEDARE Kurskod Kursstart varje termin
Doctoral Supervision - 3 hp, engelska LH207V 13 sep 2022 (full)
24 jan 2023
 
 

Kontakt