Översikt av kurser i högskolepedagogik på KTH

KTH:s aktuella utbud av kurser i högskolepedagogik publiceras löpande med kursstarter på denna översiktssida. Mer information och anmälan hittar du via länkarna till respektive kurs. Samtliga grundkurser ges på engelska, men av fortsättningskurserna ges vissa på engelska och andra på svenska. KTH:s kurser i högskolepedagogik utvecklas enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Anmälningsformulär

Via länkarna i tabellen hittar du mer information och anmälan till respektive kurs.

Grundkurser i högskolepedagogik

Samtliga grundkurser ges på engelska.

För DOKTORANDER Kurskod Kursstarter 2019
Basic Communication and Teaching - 3 hp, engelska FLH3000 15 jan.
12 mars
27 aug.
15 okt.
För LÄRARE Kurskod Kursstarter 2019
Teaching and Learning in Higher Education - 7,5 hp, engelska LH231V 23 jan.
28 aug.
För FORSKARHANDLEDARE Kurskod Kursstarter 2019
Doctoral Supervision - 3 hp, engelska LH207V 31 jan.
12 sep.

Fortsättningskurser i högskolepedagogik

Förkunskapskrav LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet/högskola

Kontakt

Anmälningsformulär