Genus och jämställdhet i högre teknisk utbildning - LH225V

En av flera fortsättningskurser

Kursen är en del i utbudet för den kontinuerliga fortbildningen och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anställning eller befordran till lärartjänst på KTH.

Pedagogisk meritering på KTH

Kursens syfte och innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att lärare ska kunna, utifrån sitt eget utbildningsämne, integrera frågor kring genus och jämställdhet i undervisningen så att studenterna under och efter utbildningen har med sig integrerad kunskap och reflektioner inom kunskapsområdet genus och jämställdhet.

Innehåll

  • Grundläggande vetenskapsteori.
  • Grundläggande genusforskning med fokus på teknik och organisation.
  • Introduktion till könsmedveten pedagogik.
  • Metoder/Processer för identifiering av hur genus kan relateras till det egna ämnesområdet.
  • Metoder/Processer för integrering av jämställdhet och genus i undervisningen.
  • Strategier för integrering av genus och jämställdhet i undervisningen med fokus på lärandemål, lärandeaktiviteter, lärmiljö och examination

Behörighet

Kursen vänder sig till lärare på KTH. Kursdeltagare ska ha genomgått LH231V eller motsvarande kurs från KTH eller annat universitet/högskola.
Bedömning och validering av högskolepedagogisk utbildning

Schema

Kursen genomförs på svenska.

Datum Tid
7 februari kl 09:00-15:00
21 februari kl 09:00-12:00
7 mars kl 09:00-12:00
21 mars kl 09:00-15:00
4 april kl 09:00-15:00
9 maj kl 09:00-15:00
23 maj kl 09:00-15:00

5 juni är deadline för inlämning av eget arbete.

Anmälan och avgift

Kursen är avgiftsfri för KTH-anställda.
I mån av plats kan externa universitetslärare erbjudas plats på kursen. Kostnad 19 000 kr/deltagare.

Anmälningsformulär

Kontakt

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Anna-Karin Högfeldt
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-11-14