Till innehåll på sidan

Pedagogisk meritering på KTH

En arbetsgrupp har under 2018 haft uppdraget av Fakultetsrådet att utarbeta förslag till utveckling av KTH:s pedagogiska meriteringssystem. Förslaget är slutrapporterat och godkänt av Fakultetsrådet i december 2018, med ett tillägg gällande en effektivare tidsplan. Rektorsbeslut väntas under våren 2019.

Arbetet ses som ett steg i arbetet med förverkligandet av Vision 2027, av KTH:s utvecklingsplan för 2018-2023 samt av KTH Verksamhetsplan för 2018. Föregående arbeten som på olika sätt anknyter i till detta arbete är bl.a. utredningen om karriärvägar för forskare och lärare utanför Tenure track (Dnr V-2016-1048, ks.kod2.2), samt rapportering från Arbetsgruppen för Pedagogisk portfölj, inom Utredningen om pedagogisk skicklighet och ledarskapsförmåga (FR, Anställningsutskottet, 2012).


Arbetet har utförts med internationell och nationell utblick. Förslagen har bearbetats och utvecklats i samråd med Skolchefsrådet, FFA, FK, FA, GA, Storträffen, Högskolepedagogik, Personalutveckling, HP-rådet, Rektorsrådet, N5T samt med internationell expertis (Ruth Graham). Vidare har ett antal möten hållits med personer som har deltagit i tidigare uppdrag med anknytning till detta uppdrag, såsom Pedagogiska programmet samt Pedagogisk portfölj. Dessutom höll arbetsgruppen ett öppet lunchseminarium inom Prodekanus kvalitetsseminarieserie i slutet av november.


En kollektivt kompetensförsörjande och verksamhetsutvecklande modell vid benämningen Högskolepedagogiskt Excellensprogram har särskilt utretts av arbetsgruppen. Den har fått starkt gehör genom hela arbetet och har en framträdande roll i förslaget.
Arbets- och styrgruppen föreslår att KTH:s pedagogiska meriteringssystem utvecklas enligt faserna i tabellen nedan. Läs hela pedagogisk meritering rapport här (pdf 1,1 MB)

Excellens inom utbildning är ett multidimensionellt begrepp och arbetsgruppen anser att det bör ingå i planeringsarbetet för implementationen att formulera sig kring en särskild defintion och inriktning på KTH. Arbetsgruppen kan notera att det historiskt skett en utveckling så att begreppet vidgats från att inbegripa den individuella läraren i klassrummet och mötet med studenterna och det arbete som sker med det konkreta lärandet, till att successivt också involvera utveckling kurser, program, lärmiljöer, avdelningar/institutioner och hela lärosätets utveckling i samverkan med det omgivande samhället.

Föreslagna faser för utveckling av KTH:s pedagogiska meriteringssystem 2019-2023
Fas Tidsperiod Vad
1 2019-2021 Implementation av ett Högskolepedagogiskt excellensprogram och en ’Pedagogisk akademi’
2 2021-2022 Utveckla och testa möjlighet att ansöka om medlemskap i ’Pedagogisk akademi’ utan deltagande i det Högskolepedagogiska excellensprogrammet
3 2019-2023 Utveckla ordinarie (eller nya integrerade) anställnings-, lönebildnings-, karriärutvecklings- och befordringsrutiner
-4 2019-2023 Följeforskning av implementation och spridning av resultat och metaresultat
Innehållsansvarig:akhog@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-08-13