Till innehåll på sidan

Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

Denna workshop är till för dig som (kanske) ska undervisa i sal och samtidigt ha deltagande studenter och/eller gästföreläsare via Zoom.

Vad är hybrida lärmiljöer?

Hända i en dator som skriva på papper

Hybrida lärmiljöer involverar både fysiska och virtuella studenter samtidigt.
Denna metod kombinerar både synkrona och asynkrona metoder för att skapa en flexibel inlärningsmiljö.

En lärare kan till exempel streama liveföreläsningar för studenter att delta i hemifrån. En inspelning av den föreläsningen kan sedan delas så att studenterna kan granska eller titta senare om de inte kunde delta i lektionen synkront. Hybridinlärning bör skapa en unik inlärningsupplevelse mellan två format.

Mer läsning

Hybridundervisning det nya normala? i Universitetslararen.se

Pedagogiska tips och rekommendationer kring salsundervisning med Zoom

"Hybridlösningar är här för att stanna" KTH-läraren Mats Ericsons artikel i tidningen Ingenjören

”Hybridundervisning det nya normala?” artikel i tidningen Universitetsläraren

Alla deltagare kommer att få prova på att koppla in sin dator, använda dokumentkamera för föreläsningsanteckningar som projiceras på duk för studenter i rummet samt i Zoom. Tillfälle ges att ställa frågor och diskutera olika scenarier. Vi kommer att kunna svara på frågor och hjälp på både engelska och svenska. Denna workshop samarrangeras av Högskolepedagogik, Digital Lärande och IT-support.

Anmäl intresse här

Säkerhetsåtgärder

  • Strikt begränsat antal deltagare gäller. Bara de som har anmält sig får delta. Medtag inte sällskap till salen.
  • Vid ankomst kommer du att hänvisas till en sittplats.
  • Handsprit tillhandahålls och måste användas av dem som är framme och provar på tekniken.
  • Endast en i taget kan prova på tekniken.

Kontakt