Till innehåll på sidan

Workshop - testa och diskutera hybridundervisning

Vad är hybrida lärmiljöer?

Hända i en dator som skriva på papper

Hybrida lärmiljöer involverar både fysiska och virtuella studenter samtidigt.
Denna metod kombinerar både synkrona och asynkrona metoder för att skapa en flexibel inlärningsmiljö.

En lärare kan till exempel streama liveföreläsningar för studenter att delta i hemifrån. En inspelning av den föreläsningen kan sedan delas så att studenterna kan granska eller titta senare om de inte kunde delta i lektionen synkront. Hybridinlärning bör skapa en unik inlärningsupplevelse mellan två format.

Mer läsning

Pedagogiska tips och rekommendationer kring salsundervisning med Zoom

"Hybridlösningar är här för att stanna" KTH-läraren Mats Ericsons artikel i tidningen Ingenjören

”Hybridundervisning det nya normala?” artikel i tidningen Universitetsläraren

Denna workshop är till för dig som (kanske) ska undervisa i sal och samtidigt ha deltagande studenter och/eller gästföreläsare via Zoom. Alla deltagare kommer att få prova på att koppla in sin dator, använda dokumentkamera för föreläsningsanteckningar som projiceras på duk för studenter i rummet samt i Zoom. Tillfälle ges att ställa frågor och diskutera olika scenarier. Vi kommer att kunna svara på frågor och hjälp på både engelska och svenska.
Denna workshop samarrangeras av Högskolepedagogik, Digital Lärande och IT support.
Ta med egen dator och Lunchmacka serveras 12.00

Datum

Anmäl dig här

Bara de som ha anmält får kommer. Medtag inte sällskap till salen. 

Säkerhetsåtgärder

  • Strikt begränsat antal deltagare gäller. Bara de som ha anmält får kommer. Medtag inte sällskap till salen.
  • Vid ankomst kommer du att hänvisas till en sittplats.
  • Handsprit tillhandahålls och måste användas av dem som är framme och provar på tekniken.
  • Endast en i taget kan prova på tekniken.

Kontakt