Till innehåll på sidan

Instruktioner för bidrag till KTH SoTL 2023

Nedan finner du instruktioner om bidragsprocessen med datum/deadlines, format, riktlinjer för bidrag samt granskningskriterier.

Olika papper på olika håll - Patrick Tomasso on Unsplash

Information till presentatörer

Riktlinjerna för de olika formaten finns nedan.

Granskning och återkoppling av bedömning

KTH SoTL-teamet fattar det slutliga beslutet baserat på granskarnas bedömning och rekommendationer. När bidraget har granskats kommer författarna att få ett e-postmeddelande om bidraget har accepterats eller avvisats, inklusive kommentarer från granskarna. Varje bidrag kommer att granskas av två på fakultetsmedlemmar vid KTH enligt kriterierna nedan (dubbelblind process). När beslutet är fattat kommer det inte att finnas någon möjlighet att göra ändringar i bidraget.

Kommentarerna från granskarna är avsedda att hjälpa författarna att genomföra en så bra session som möjligt under konferensen. Det är samtidigt en återkoppling till författaren för att kunna förbättra sig att skriva bidrag kring utbildning och undervisning.

Fullständigt paper krävs inte för denna konferens. Bidragen kommer att publiceras på KTH SoTL webbsida.

Kriterier för bedömning 

Kriterier

3 Utmärkt

2 Bra

1 Otillräckligt

A) Planerat /genomfört arbete

Bidraget beskriver vad som har gjorts / planerats på ett exemplifierande sätt

Sammanfattningen beskriver vad som har gjorts / planerats på ett tillräckligt sätt. 

Det är inte möjligt att härleda vad som har gjorts / planeras utifrån bidraget

B) Innovation/inspiration

Arbetet som beskrivs i bidraget verkar vara mycket innovativt / inspirerande i kontexten högre utbildning vid KTH.

Arbetet som beskrivs i bidraget verkar vara innovativt / inspirerande i kontexten högre utbildning vid KTH.

Det arbete som beskrivs i abstrakt verkar inte vara innovativt / inspirerande i kontexten högre utbildning vid KTH.

C) Teori/modell/ramverk/

Arbetet som beskrivs i bidraget verkar vara starkt kopplat till teori / modeller / ramverk / reflekterad praxis.

Det arbete som beskrivs i bidraget verkar vara kopplat till teori / modeller / ramverk / reflekterad praxis.

Beskrivs inte tydligt.

D) Resultat/lärdomar

Resultaten / lärdomarna beskrivs på ett utmärkt sätt

Resultaten / lärdomarna beskrivs på ett tillräckligt sätt .

Resultaten / lärdomarna beskrivs inte tydligt.

E) Språk/struktur/tydlighet

Bidraget beskriver vad som har gjorts / planerats på ett utmärkt sätt

Bidraget innehåller acceptabelt språk, struktur och tydlighet.

Bidraget saknar struktur och tydlighet samt har ett dåligt språkbruk.

Pdf-fil med kriterier (pdf 95 kB)

Online eller fysiskt?

Det är möjligt att presentera ditt bidrag personligen på KTH Valhallavägen eller virtuellt. De presentationer som görs online kommer att vara tillgängliga för alla konferensdeltagare. De bidrag som presenteras på plats kommer främst att vara tillgängliga för deltagare som är fysiskt närvarande. Några av de bidrag som presenteras på plats kommer att vara tillgängliga för deltagare som är online.

 Bidragsprocessen med datum och deadlines

En tidslinje av bidragsprocess som nämns underbilden på webbsidan

Viktiga datum KTH SoTL 2023

  • Inlämning av bidrag: 1 sep–14nov 2022
  • Återkoppling och meddelande om godkännande: 19–27 jan. 2023
  • Program presenteras: 2 feb 2023
  • Anmälan stänger: 6 mars 2023
  • Konferensdagen: 7 mars 2023

Det finns inga möjligheter att göra ändringar efter inlämning. 

Kontakt

Om du har några frågor, var snäll att kontakta konferenskommittén på mejladress kth-sotl@kth.se 

Innehållsansvarig:kth-sotl@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-02