Till innehåll på sidan

Inbjudna talare

Inge de Waard

Lärandestrateg och hoppfull utforskare

Porträtt av Inge de Waard

“Learning Spaces: always shaken, never stirred”

Under de senaste två decennierna har utbildningsmiljöer byggts, gjorts om och ifrågasatts av en mängd intressenter. Även när utbildningsmiljöer är i centrum för teknik, samhällsvetenskap, informellt mänskligt handlande och filosofiska diskurser måste vi erkänna att dessa miljöer har konstruerats enligt samtida dominerande socioekonomiska realiteter.

I det här föredraget tar Inge oss med på en läroresa, ett koncentrat av mer än två decennier, med stopp vid verkningsfulla utbildningstekniker och de heta diskussioner om lärande som de kommit med. Även om lärandelandskapet har ändrat, till synes dramatiskt, under de senaste två årtiondena, poppar samma tidlösa diskussioner upp igen och igen. Vi vi ifrågasätter såväl lärande som ny teknik för lärande. Men gör dessa diskussioner någon skillnad? Vilken är den viktigaste faktorn som påverkar utbildningsmiljöer? Lärande är fortfarande en av den mest svårfångade saker som vi ändå dagligen ägnar oss åt. Så hjälper dessa diskussioner oss att gå vidare eller är diskussionerna om utbildningsmiljöer inget annat än stormar i grunt vatten, det skakar alltid men rörs aldrig riktigt till?

Biografi

Inge är en senior lärandestrateg och forskare, en prisvinnande lärandeinnovatör och e-lärandekoordinator. Hon har undervisat masterstudenter i e-lärandekunskap (Institute of Tropical Medicine - ITM), byggat nya kurser (MobiMOOC – Massive Open Online Courses on Mobile Learning), coachat professionella ingenjörer för att förbereda dem för internationella, blandade kursplaner (InnoEnergy, Europa), och forskat om teknikunderstött lärande (Technology Enhanced Learning) i formell och informella sammanhang (ITM, Belgien, Athabasca University, Kanada; The Open University, UK). Hennes expertis har erkänts av kollegor, vilket resulterat i medförfattade papers, inbjudningar för samtal och keynotes vid både akademiska och professionella konferenser, workshoppar och seminarier.

Hon ha en pågående passion för att integrera teknikunderstött lärande i formella och informella sammanhang likväl som i individuellt lärande, genom att använda kvantitativa (t.ex. lärandeanalys) och huvudsakligen kvalitativa data (t.ex. deltagande forskningsdesign).

Hennes senaste projekt handlar om lärandeaspekter inom på InnoEnergy, kallat SkillCharge. Detta projekt kombinerar AI (Artificiell intelligens), HR (Human Resources) och lärande för att matcha kurser till färdighetsluckor som individer kan ha, baserat på AI-analyser av deras CV och AI-föreslagna kurser (formellt och informellt lärande) med samma AI-motor. 

Du kan hitta Inge som delar sina idéer

Publikationer

Alastair Creelman - E-learning Specialist Linnaeus University 

Portrait of Alastair Creelman

Biografi

Han arbetar i ett antal organisationer och internationella projekt inklusive EDENs (European Distance and E-learning Network) NAP-styrkommittén  och tilldelades 2017 titeln EDEN Fellow.  Han arbetar också för det Nordic Network for Adult Learning ( NVL ) som svensk representant i Distans-nätverket, medlem av styrgruppen för ITHU  (svenskt nätverk för IT i högre utbildning) och medlem i ISO PC288-standardiseringen.

Keynote

Under de senaste månaderna har de flesta lärare i högre utbildning fått erfarenhet av onlineundervisning med digitala plattformar och verktyg. Vissa har lyckats över förväntan på egen hand medan andra nätt och jämnt klarat det tack vare hjälp från kollegor och utbildningstekniker. Först var fokus på att snabbt flytta klassrummet till ett onlineutrymme, främst via synkrona videomöten i Zoom och asynkrona uppgifter i lärplattformar (LMS). Många lärare har sedan dess upptäckt fördelarna med att skapa andra asynkrona lärandeytor som bättre än den begränsade interaktionen i synkrona miljöer främjar inkludering och kreativitet. Genom att låta studenterna reflektera, diskutera och uttrycka sig i sin egen takt och i en mängd olika medier ser vi till att alla röster hörs. En annan kritisk faktor är att skapa en känsla av gemenskap och förtroende i en online-miljö och många lärare har arbetat framgångsrikt med detta under Coronatiderna.

 En särskilt intressant fråga är hur vi skapar interaktiva och engagerande rum för lärande online, som gör det möjligt för studenter att träffas, samarbeta och diskutera även utanför deras speciella klass eller årskull. Alla institutioner har satsat stort de senaste åren på att bygga spännande nya campus som underlättar aktivt lärande och kreativitet men mycket mindre uppmärksamhet har ägnats åt online-campus. Vi måste inse att online-campus är det utrymme som förenar all personal och studenter, oavsett var de är fysiskt baserade. Campusstudenter har vanligtvis en mycket stark känsla av identitet med sitt universitet eftersom de tillbringar så stor del av sitt dagliga liv där. Men den lojaliteten och identiteten är mycket svagare för online-studenter eftersom de bara träffar sina egna grupper och lärare. Hur kan vi skapa en gemensam känsla av närvaro och gemenskap för alla studenter och uppmuntra till större kontakt mellan studenter på campus och online?

Du kan hittar Alastair som dela sin erfarenheter här

Publikationer

lnu.se/en/staff/alastair.creelman/

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-sotl@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-20