Till innehåll på sidan

Publicera i en pedagogisk tidskrift

Är du intresserad av att publicera i en pedagogisk tidskrift?

Under konferensen kommer du säkert ta del av ett flertal presentationer, kanske delta i en workshop och dessutom kanske hålla en egen presentation. Att på olika sätt bidra under pedagogiska konferenser är en del av det som kallas Scholarship of Teaching and Learning, SoTL. För att ta nästa steg behöver du även skriva vetenskapligt om din lärarpraktik och publicera i vetenskapliga tidskrifter.

Under konferensen kommer du att få tips om vad du behöver tänka på för att kunna bli publicerad i en pedagogisk tidskrift. I programmet ingår en workshop med en av redaktörerna för tidskriften Högre utbildning där ni kommer att gå igenom vad en text behöver innehålla och hur den behöver vara upplagd för att kunna bli accepterad för publicering.

Nordic Journal of STEM Education

Tidskriften tar emot bidrag (på svenska eller engelska) som har ett fokus på utbildningsutveckling inom STEM-området (naturvetenskap, teknik, ingenjörsämnen och matematik) och som har en teoretisk förankring.
För mer information om Nordic Journal tidskriften klicka här

Nordic Journal of Stem education logo