Försäkring under tjänsteresa

KTH har tecknat en kollektiv tjänstereseförsäkring för alla sina anställda hos Kammarkollegiet. Försäkringens grundskydd gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor för KTH:s räkning.

Vid en utrikes tjänsteresa gäller även grundskyddet under avbrott pga semester eller tjänstledighet på annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. Avbrottet får då inte vara längre än tiden i övrigt för tjänsteresan. Uppehållet får inte heller vara längre än 14 dagar sammanlagt. Tjänstereseförsäkring gäller utan självrisk och gäller även i områden dit UD avråder från resor. Dock försäkringsskyddet gäller inte vid inställda flyg.

Sammandrag av grundskyddet enligt villkoren 2017-01-01

 • Invaliditetskapital och dödsfallskapital vid olycksfall
 • Anhörigs besöksresa
 • Avbrottsskydd även vid naturkatastrof eller krigsliknande oroligheter i vistelselandet.
 • Överfallsskydd - skadestånd för personskada - 3 miljoner SEK (maxbelopp)
 • Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd
 • Egendomsskydd - privata lösöre 40 000 SEK (maxbelopp), pengar/värdehandlingar 5 000 SEK (maxbelopp) samt smycken och klockor 10 000 SEK (maxbelopp) per föremål
 • Resgodsförsening - mer än två timmar vid utresa 5 000 SEK (maxbelopp)
 • Kris- och katastrofsskydd
 • Kontant skadehjälp (som lån/förskott) - 10 000 SEK (maxbelopp)
 • Ansvarsskydd - 5 miljoner SEK (maxbelopp)
 • Rättsskydd - tvist på mer än 15 000 SEK (200 000 SEK maxbelopp)
 • Självriskskydd - gäller vid tjänsteresa med egen bil eller MC - 6 000 SEK (maxbelopp).

För en mer fullständig information om försäkringsskyddet hänvisas till försäkringsvillkor (pdf 238 kB)

Den som ska på en tjänsteresa bör ha med sig ett personligt försäkringsbevis "Swedish State Business Travel Insurance Certificate". Den som ska resa till ett land inom EU/EES eller till Schweiz bör även ha med sig ett "Europeiskt sjukförsäkringskort "(EU-kort). För mer information see nedan.

Kammarkollegiet APP

Kammarkollegiet har lanserat en app som riktar sig till bl.a. statligt anställda som ska på tjänsteresa.

Kammarkollegiets APP "Försäkrad på resan" finns till iphone och android. Den innehåller bland annat information om vad som är viktigt att tänka på inför resan. Det kan exempelvis vara nödnummer inom EU, vad man ska göra vid akut sjukdom eller olycksfall. Via appen "Försäkrad på resan" ser du till att alltid ha information om din reseförsäkring nära till hands. Ladda ner appen Kammarkollegiet APP

Kammarkollegiet personligt försäkringsbevis

Den som ska resa till ett icke-konventionsland, bör ha med sig ett personligt försäkringsbevis "Swedish State Business Travel Certificate". Ett sådant försäkringsbevis kan beställas hos reseadministratör/reseansvarig på din skola/motsvarande.

Försäkringskassan - EU-kort

Den som ska resa till ett land inom EU/EES eller till Schweiz bör ha med sig ett "Europeiskt sjukförsäkringskort "(EU-kort) från försäkringskassan som visar att hen tillhör denna, så att hen säkert får sjukvård enligt EU-reglerna, d v s utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Beställ ett EU-kort innan du ska resa. Beställ kortet i god tid, det kan ta upp till 10 dagar innan du får det. EU-kortet kan beställas via Försäkringskassan.

Kontakt:

Frågor om försäkringsvillkor och skadeärenden besvaras av

Kammarkollegiet, 651 80 KARLSTAD
Tel: +46 54 22 12 00 (kundtjänst)
Fax: +46 54 15 56 10
Email: forsakring@kammarkollegiet.se
Hemsida: www.kammarkollegiet.se

Övriga frågor besvaras av

Magda Ousi, KTH - Travel Manager
Tel: +46 8 790 96 57
Email: magdao@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp