Till innehåll på sidan

Information om ditt KTH-konto

Här finner du svar på de vanligaste frågorna om ditt KTH-konto.

Vad är ett KTH-konto?

Ditt KTH-konto är din identitet i KTH:s centrala användardatabas. Ditt KTH-konto använder du för att få tillgång till de IT-tjänster och system som finns på KTH. Exempel på dessa system är: Personliga menyn, KTH:s centrala e-postsystem, Canvas, KTH:s trådlösa nätverk och administrativa stödsystem.

Ett KTH-konto skapas åt dig automatiskt, antingen efter att du blivit antagen på ett KTH-program eller en KTH-kurs, eller efter att du blivit officiellt registrerad som KTH-anställd.

Hur kvitterar jag ut mitt KTH-konto?

Ditt KTH-konto kan du kvittera ut hos din lokala IT-Support.

Hitta din lokala IT-support

Giltiga id-handlingar

Du måste uppvisa giltiga id-handlngar som är godkända på KTH.

Läs mer om godkända id-handlingar på KTH

Hur aktiverar jag mitt KTH-konto?

Om du får en tillfällig aktiveringkod måste du aktivera ditt KTH-konto.

Läs mer om hur du aktiverar ditt KTH-konto

Hur skaffar jag ett nytt lösenord till mitt KTH-konto

Om du redan har användarnamn till ditt KTH-konto, men har tappat bort ditt lösenord, kontakta då din lokala IT-Support för att hämta ut ett nytt lösenord.
Om du vill byta ditt nuvarande lösenord, följ länken:

Länk till lösenordsbyte för ditt KTH-konto

E-post kopplad till KTH-konto

Till varje KTH-konto skapas det en e-post brevlåda. Standardformat på e-postadressen är användarnamn@kth.se.
Du når brevlådan genom webbgränssnittet webmail.kth.se , eller via en e-post klient på din dator. Inställningarna för de vanligaste e-postklienterna kan du hitta på följade sida:
Läs mer om e-post
Man kan välja att inte använda sin brevlåda på KTH genom att vidarebefordra sin e-post till en annan e-postadress. Det gör du via Personliga menyn under ditt eget namn. Observera att KTH:s IT-Support inte besvarar frågor om e-postsystem utanför KTH.

Hur skapas KTH-konto (inkl. användarnamn och e-postadress)?

KTH-konto genereras i den centrala användardatabasen baserat på information från två huvudkällor: studiedokumentationssystemet för studenter (Ladok) och personalregistret för anställda (HR+). Överföringen av uppgifter sker varje natt, vilket medför att en ändring i källsystemet blir tillgänglig först nästa dag i den centrala användardatabasen.
Manuell skapning av konton görs endast i undantagsfall för personer med anknytning till KTH men som inte förväntas bli registrerade i varken Ladok eller HR+. Detta görs efter beställning från ansvarig på berörd avdelningen/motsvarande.

Varför har jag fått just detta användarnamnet?

Användarnamnet väljs av systemet för nya användare vid import från källsystemen. Systemet väljer ett oanvänt användarnamn på 2 till 8 tecken baserat på för- och/eller efternamnet, finns det inte lediga kombinationer kan ett löpnummer inkluderas i användarnamnet.

Kan jag byta KTH användarnamn?

Byte av användarnamn görs endast i undantagsfall, med anledning av att det är bara inte den centrala användardatabasen som påverkas. Andra system som har hämtat informationen från användardatabasen uppdateras inte automatiskt vilket kan leda till problem för dig som användare. Följande undantag tas hänsyn till:

  • om användarnamnet är stötande (t.ex. svordom på något språk)
  • om namnet som användarnamnet grundas på har ändrats
  • om användarnamnet bildats på grundval av felstavningar.

Du som användare kan inte själv ändra användarnamn utan måste kontakta din lokala IT-Support.

Vad finns det för information om mig i användardatabasen?

Personuppgifter som finns i den gemensamma användardatabasen är framför allt ditt namn och personnummer. Personnumret används restriktivt, till exempel då du legitimerar dig för att få ett nytt lösenord. I övriga system används i stället KTH-ID som unik identifierare (se Vad är ett KTH-ID?).
I användardatabasen finns även uppgifter om grupptillhörigheter, främst hämtat från Ladok (kurser och program) och personalregistret (institutioner och enheter), men även manuellt hanterade grupper förekommer. Dessa grupper ger de behörigheter som du tilldelas i olika system.
Användardatabasen är anmäld till KTHs personuppgiftsombud som föreskrivs i personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).

Vad är ett KTH-ID?

Ditt KTH-ID är en unik identifierare i den centrala användardatabasen, KTH-ID har införts för att slippa hanteringen av personnummer. Personnummer är olämpligt att använda eftersom: de inte får hanteras öppet, de kan ändras, en del personer saknar personnummer (t.ex. utländska gäster).
Du som användare behöver inte komma ihåg ditt KTH-ID.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-05