Organisation och styrning

Översyn av skolorganisationen

Rektor planerar integration av KTH:s skolor. Under våren ska två arbetsgrupper lämna förslag på integration.

KTH:s styrdokument

Policyer, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar och rutiner för KTH:s verksamhet.

Information från KTH-ledningen

Sammanträdestider, protokoll, rektorsbeslut samt KTH:s kommunikationsstrategi.

KTH:s långsiktiga strategiarbete

Vision 2027 utgör underlag och stöd för beslut och konkretiseras i utvecklingsplan 2013-2017.  

Planering och uppföljning

Planeringsförutsättningar, Budgetunderlag, Verksamhetsuppdrag, Delårsrapporter, Årsredovisningar och Uppföljningsrapporter

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp