Organisation och styrning

KTH:s styrdokument

Policyer, föreskrifter, riktlinjer, anvisningar och rutiner för KTH:s verksamhet.

KTH:s långsiktiga strategiarbete

Vision 2027 utgör underlag och stöd för beslut och konkretiseras i utvecklingsplan 2018-2023.  

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-26