Till innehåll på sidan

Organisation och styrning

Flygfoto över KTH Campus.

KTH:s långsiktiga strategiarbete

Vision 2027 utgör underlag och stöd för beslut och konkretiseras i utvecklingsplan 2018-2023.

KTH implementerar EU:s stadga för forskare

KTH har beslutat att ställa sig bakom de allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roller, ansvar och rättigheter utifrån EU:s Charter & Code.

Planering

Planeringsförutsättningar och verksamhetsplan för KTH.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-13