Till innehåll på sidan

Organisation och styrning

Flygfoto över KTH Campus.

KTH:s långsiktiga strategiarbete

Vision 2027 utgör underlag och stöd för beslut och konkretiseras i utvecklingsplan 2018-2023.

Planering

Planeringsförutsättningar och verksamhetsplan för KTH.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-18