Webbansvariga

Följande personer ansvarar för innehåll och behörigheter i KTH:s centrala publiceringssystem:

Skola/motsv Webbansvariga E-post
Samordnare Robert Lawesson lawesson@kth.se
UF Sara Öhman (www.kth.se) saraoh@kth.se
  Marianne Norén (intra.kth.se) marianno@kth.se
ABE Josefin Backman infomaster@abe.kth.se
CBH Kenneth Carlsson (externwebb) kennethc@kth.se
  Sabina Fabrizi (intranät) sabina@kth.se
EECS Louise Gustafsson (externwebb) lougus@kth.se
  Maria Malmqvist (intranät) marma@kth.se
ITM Ulrika Georgsson ulrikage@kth.se
SCI Sofia Nyström webmaster@sci.kth.se
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-25