Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Webborganisation för KTH:s gemensamma webbplats

Förutom de övergripande webbansvariga har varje huvudingång och skolwebbplats en ansvarig.

KTH:s webbplatser underhålls av dels en central förvaltningsgrupp som upprätthåller gemensamma riktlinjer, bevakar övergripande koncept och bedriver utvecklingsarbete för webbplatsen, dels av en redaktörsorganisation med ansvariga som samordnar webbredaktörers arbete.

Webbansvarigas uppdrag och ansvar

Följande personer är ansvariga för samordning av och rättighetshantering på olika delar av KTH:s webbplatser:

Övergripande ansvariga

KTH:s webbplats - övergripande frågor

www.kth.se

Sara Öhman, saraoh@kth.se

KTH:s intranät

intra.kth.se

Marianne Norén, marianno@kth.se

Ansvariga för gemensamma huvudingångar

Studentwebben

www.kth.se/student

Hanna Egelrud, egelrud@kth.se

Nationell utbildningsinformation

www.kth.se/utbildning

Daniela Kuhn Bueno, dkb@kth.se

Internationell utbildningsinformation

www.kth.se/en/studies

Daniel Lindmark, dalindm@kth.se  

Forskning

www.kth.se/forskning

Vakant, kontakta saraoh@kth.se

Näringsliv och samhälle

www.kth.se/samverkan

Malin Nordin Bartlett, malinnor@kth.se

Alumni

www.kth.se/alumni

Cecilia Ljunglöf, ceclju@kth.se

Om KTH

www.kth.se/om

Amalia Kewenter, amaliake@kth.se

Biblioteket

www.kth.se/biblioteket

Sara Lind, saral6@kth.se

Webbansvariga på KTH:s skolor

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

www.kth.se/abe
intra.kth.se/abe

Josefin Backman, kommunikation@abe.kth.se

Skolan för elektroteknik och datavetenskap 

www.kth.se/eecs
intra.kth.se/eecs

Moa Hörnquist, communication-support@eecs.kth.se

Skolan för industriell teknik och management

www.kth.se/itm
intra.kth.se/itm

Ulrika Georgsson, ulrikage@kth.se

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

www.kth.se/cbh
intra.kth.se/cbh

Jon Lindhe, webmaster@cbh.kth.se

Skolan för teknikvetenskap

www.kth.se/sci
intra.kth.se/sci

Marta Marko Tisch, webmaster@sci.kth.se