Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Till skolans externa sida​​​​​​​ 

Göran Gustafssons pris till David Rydh

Göran Gustafssonpriset i matematik har tilldelats David Rydh, professor i matematik vid Institutionen för matematik.

Inventering av jämställdhetsproblem på SCI-skolan

Som en del i Jämställdhetsintegrering av KTH (JIKTH) beslutade ledningsgruppen för SCI-skolan 2019 att genomföra en kartläggning av problemområden inom organisationen ur ett medarbetarperspektiv med fokus på genus.

Läs mer

Breddad rekrytering ska utvärderas

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar UKÄ, Universitetskanslersämbetet, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

Läs mer

Impact på SCI-skolan

– Behöver du extern finansiering till ditt projekt?
– Har du en idé om ett nytt projekt eller har ett befintligt projekt som behöver mer finansiering?

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Mer om säkerhet och krishantering

På gång på skolan