Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Till skolans externa sida​​​​​​​ 

Intervju med Tomas Ekholm

Tomas Ekholm recently won the 2022 KTH Pedagogical prize. We talked with Tomas regarding this great achievement

Läs intervjun

Intervju med Lucie Delemotte

Lucie Delemotte, associate professor of biophysics, and her collaborators have been awarded a grant of SEK 27,100,000 over five years from the Knut and Alice Wallenberg Foundation. 

Läs intervjun

Intervju med Romain Rumpler

Romain Rumpler was recently appointed as an associate professor in engineering acoustics. We interviewed Romain regarding this new position, as well as his research and more.

Läs intervjun

Intervju med Anna Delin

Anna Delin, professor of materials and nanophysics, has been granted SEK 25,200,000 over five years from the Knut and Alice Wallenberg Foundation for the project LIGHTMATTER. Anna spoke to us about it.

Läs intervjun

Framtidens utbildning vid skolan för teknikvetenskap

Under det senaste året har arbetet med förändringsprogrammet Framtidens utbildning vid KTH diskuterats på olika nivåer, t.ex. vid SCI-skolans fakultetsfrukost och skolkollegiet. För närvarande pågår diskussioner bland KTH:s grundutbildningsansvariga om hur förändringsarbetet ska planeras och bedrivas.

Läs mer

Stipendieutlysningar höstterminen 2022

Här finner du information kring aktuella utlysningar där beslut fattas under hösten samt exakta utlysningstider. Just nu utlyses bl.a. stipendium ur Karl Engvers stiftelse:

Stipendieutlysningar höstterminen 2022

Information för anställda

Angående kriget i Ukraina

Information till medarbetare på KTH med anledning av kriget i Ukraina. KTH arbetar i första hand för att stödja studenter och forskare från Ukraina samt att bistå andra myndigheter vid förfrågan.

​​​​​​​Information för anställda ​​​​​​​

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Mer om säkerhet och krishantering

På gång på skolan