Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Omorganisering på SCI-skolan

Skolchef har beslutat att genomföra en omorganisering av institutionerna Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik.

Lanie Gutierrez Farewik tillförordnad prefekt

Lanie Gutierrez Farewik har blivit utsedd till tillförordnad prefekt för Mekanik.

PAUS - Personrörlighet ut från akademin

Två personer från SCI-skolan har möjlighet att vistas i externa organisationer under några månader.

Rektorn besöker SCI-skolan i april

Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, kommer att besöka alla institutioner på SCI-skolan under två halvdagar i april.

Till sidans topp