Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Ny mekanikorganisation ska stärka verksamheten

Skolchef har nu lagt fram en rapport med förslag om omorganisering av institutionerna Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik.

Deadlines sommaren 2018

Listan med deadlines för sommaren 2018 finns nu tillgänglig.

Medarbetarundersökningen

Resultatet av medarbetarundersökningen har nu publicerats.

Rektorn besökte SCI-skolan

Se bilderna från rektorsbesöken hos de sex institutionerna.

På gång på skolan

Till sidans topp