Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Björn Önfelt representant för Fysik och Tillämpad fysik

Björn Önfelt vann fyllnadsvalet och kommer nu att representera Fysik och Tillämpad fysik i SCI-skolans strategiska råd.

Danielsson och Laurell ledamöter i IVA

Mats Danielsson och Fredrik Laurell har valts in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

På gång på skolan

Till sidans topp