Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Impact på SCI-skolan

SCI Case for support
 Behöver du extern finansiering till ditt projekt?
Har du en idé om ett nytt projekt eller har ett befintligt projekt som behöver mer finansiering?
Läs mer om Case for support

Jobbsprånget
 Ta emot en nyanländ akademikerpraktikant
Läs mer om jobbsprånget

UKÄ granskar KTH i höst

I höst får KTH besök av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska granska och ge synpunkter på hur väl vårt system för kvalitetssäkring av utbildningar fungerar. Vi på KTH inklusive SCI-skolan behöver då vara väl förberedd för att kunna svara på UKÄ:s frågor.

SCI-skolans årliga fest

Torsdag den 5 september kommer den årliga skolfesten för SCI-skolans anställda att hållas.
Inbjudan skickas ut separat via epost.

På gång på skolan