Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på Skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Senaste nytt 

Ny ledningsstruktur vid SCI skolans institutioner

Ledningsstrukturen vid SCI-skolans institutioner genomgått en betydande omstrukturering. Syftet var att skapa en mer transparent och hållbar arbetsmiljö och samtidigt klargöra roller och ansvarsområden för ledarskapsfunktionerna.

group of students in a classroom

Intresset för att studera kärnteknik ökar

Det har alltid varit populärt att studera kärnteknik på KTH, men under de senaste åren har intresset för ämnet ökat. Jan Dufek, programansvarig för mastersprogrammet i kärnenergiteknik, belyser de möjliga anledningar.

Stipendieutlysningar

Här finner du information kring aktuella utlysningar samt exakta utlysningstider. Just nu utlyses bl.a. stipendium ur Karl Engvers stiftelse.

Stipendieutlysningar

ERC-utlysningar

Två nya utlysningar har publicerats av European Research Grant (ERC). Läs sammanställningen från Research Support Office (RSO) och få stöd inför din ansökan.

Mer information om utlysningarna och RSO

Skolan informerar

Nominera kandidater till fakultetsråd och fakultetsnämnd

 Anställda, studenter och andra verksamma vid KTH kan under perioden 14 september till och med 8 oktober 2023 nominera kandidater till respektive val. Nominering sker elektroniskt via ett nomineringsformulär. De nominerade ska vara tillfrågade samt ha accepterat nomineringen.

Nominera kandidater till fakultetsrådet

Nominera kandidater till fakultetsnämnd

Christina Boman säkerhets- och säkerhetsskyddschef på KTH

Påverkar säkerhetsläget KTH?

Nyligen höjde säkerhetspolisen terrorhotnivån i Sverige. Höjningen är en signal till alla berörda samhällsaktörer om att det är viktigt att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorat ska inträffa. 

KTH byter löneutbetalande bank

I oktober 2023 byter KTH löneutbetalande bank från Nordea till Danske Bank. Det medför att alla medarbetare som får lön/ersättning från KTH, behöver registrera till vilket konto lönen/ersättningen ska utbetalas.

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer

08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

Säkerhetsgruppen på KTH

sakerhet@kth.se

Mer om säkerhet och krishantering

SCI-kalender

Tipsa oss om hur vi kan förbättra denna webbplats

Saknar du något på intranätet eller behöver något uppdateras? Skicka e-post till webmaster@sci.kth.se