Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Interna nomineringar för ny Skolchef till Skolan för Teknikvetenskap (SCI), KTH

Nomineringskommittén välkomnar att du som är anställd vid Skolan för Teknikvetenskap (SCI) KTH, nominerar en eller flera personer (du kan även nominera dig själv) till skolchefsrollen vid SCI- skolan.

Läs mer här

Kroppens maskineri utforskas i nytt labb

På KTH MoveAbility Lab kartläggs samspelet som får kroppen att röra sig – en kunskap som kan underlätta för barn och vuxna med motoriska funktionsnedsättningar
 - Vi fokuserar på vad kroppen kan och med hjälp av teknik förstärka det, säger Lanie Gutierrez Farewik, föreståndare.

Utan rörelse stannar livet

Impact på SCI-skolan

SCI Case for support
 Behöver du extern finansiering till ditt projekt?
Har du en idé om ett nytt projekt eller har ett befintligt projekt som behöver mer finansiering?
Läs mer om Case for support

Jobbsprånget
 Ta emot en nyanländ akademikerpraktikant
Läs mer om jobbsprånget

UKÄ granskar KTH i höst

I höst får KTH besök av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska granska och ge synpunkter på hur väl vårt system för kvalitetssäkring av utbildningar fungerar. Vi på KTH inklusive SCI-skolan behöver då vara väl förberedd för att kunna svara på UKÄ:s frågor.

På gång på skolan