Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Till skolans externa sida​​​​​​​ 

Rekrytering av ny rektor i gång

Arbetet med att rekrytera KTH:s nästa rektor har startat. Den som tar över efter att nuvarande rektor Sigbritt Karlsson är tänkt att börja i december 2022.

- Ambitionen är att processen ska präglas av öppenhet och delaktighet, säger Pia Sandvik, ordförande för KTH:s styrelse och nomineringskommittén, som leder rekryteringsarbetet.

Läs intervju med Pia Sandvik

Rekryteringsprocess för nästa rektor och prorektor

KTH Materials Platform Day 2021: Material för transportinfrastruktur

KTH Materials Platform Day är en årlig workshop för materialrelaterad forskning vid KTH, inkluderande vetenskapliga presentationer och policyinformation. Workshopen är avsedd för en allmän publik. Ämnet för evenemanget 2021 är Material för transportinfrastruktur med huvudsakligt fokus mot vägar och järnvägar. Workshopen kommer att belysa materialforskningens framträdande betydelse för utveckling av en hållbar, effektiv, anpassningsbar och säker transportinfrastruktur.

Datum: 23 september 2021

2021: Materials for Transportation Infrastructure

Registration

Gratis badmintonspel eller innebandy i KTH-Hallen för medarbetare

Stiftelsen Idrotten-friskvården vid KTH har tecknat ett abonnemang med KTH-hallen för varje tisdag med start 17 augusti fram till den 28 juni 2022. Samtliga bollhallar A1, A2, B1 och B2 är bokade och betalda tisdagar kl. 12-13. KTH-medarbetare är välkomna att använda banorna utan kostnad.

Läs mer

Jan Kronqvist, new member of the faculty at the Department of Mathematics

We welcome Jan Kronqvist, who joined the Department of Mathematics on the 10th of May as an assistant professor with specialization in Optimization and Systems Theory.

More

We welcome Denise Adorno Lopes

Denise Adorno Lopes is a physicist and material science engineer, working for Westinghouse in Västerås. She recently took on the role of affiliated faculty at KTH.

More

Interview with Ali Elshaari

Ali recently started as an associate professor at KTH. We asked Ali about his work challenges as well as how the pandemic has shaped his work environment.

More

Information för anställda

Impact på SCI-skolan

– Behöver du extern finansiering till ditt projekt?
– Har du en idé om ett nytt projekt eller har ett befintligt projekt som behöver mer finansiering?

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Mer om säkerhet och krishantering

På gång på skolan