Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Nya programmet i teknisk matematik möter arbetsmarknadens behov

Djupa och gedigna kunskaper i matematik och programmering. Kunskaper som förbereder för arbete och forskning inom maskininlärning, AI och matematisk modellering. 

Läs mer om SCI-skolans nya civilingenjörsprogram

Senaste nytt om ny institution för Teknisk mekanik

Här publiceras den senaste informationen om omorganiseringen av Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik.

Läs mer

På KTH MoveAbility Lab kartläggs samspelet som får kroppen att röra sig – en kunskap som kan underlätta för barn och vuxna med motoriska funktionsnedsättningar.

Utan rörelse stannar livet

20-års jubileum för Matematiska Cirkeln

Institutionerna för matematik vid KTH och Stockholms universitet anordnar varje läsår ett gemensamt studieprogram för matematikintresserade gymnasister — ”Stockholms matematiska cirkel”

Stockholms matematiska cirkel som under åren varit mycket uppskattad firar nu 20 år.

Läs mer här

Impact på SCI-skolan

– Behöver du extern finansiering till ditt projekt?

Har du en idé om ett nytt projekt eller har ett befintligt projekt som behöver mer finansiering?

Läs mer om Case for support

Jobbsprånget

– Ta emot en nyanländ akademikerpraktikant

Läs mer om jobbsprånget

På gång på skolan