Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Anna Delin är nu förordnad tf. skolchef

I samband med att Leif Kari slutade som skolchef för SCI-skolan har rektor förordnat Anna Delin till tf. skolchef vid SCI-skolan. Även 1:a och 2:a vice skolchef har förordnats.

Valet till fakultetsrådet avgjort

Rektor har nu fastställt valresultatet för fakultetsrådet. Anders Forsgren, Institutionen för Matematik, kommer att representera SCI-skolan.
 

Ny tillförordnad prefekt och proprefekt vid Institutionen för Mekanik

Lanie Gutierrez farewik avslutade sitt uppdrag som prefekt vid Institutionen för mekanik 2019-03-31 för att bli tillförordnad 1:a vice skolchef. Tillförordnad prefekt och proprefekt har utsetts.

SCI-skolans rutiner för återvinning vid kontoren

Vill du ta reda på vilka återvinningsrutiner och avsedda platser det finns gällande återvinning vid ditt kontor?

På gång på skolan