Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Till skolans externa sida​​​​​​​ 

Intervju med Maurice Duits

Maurice har nyligen utsetts till professor i matematik. Vi träffade honom för en intervju, för att få en inblick i den nya rollen samt hans yrkesbakgrund.

Läs mer

Intervju med Jonatan Lenells

Jonatan Carl Anders Lenells has been promoted to professor in mathematics starting from this summer. We talked to him regarding his promotion.

More

Interview with Abbas Dashimanesh, appointed as assistant professor

Abbas Dashtimanesh has been appointed as an assistant professor in naval architecture, starting from the 22nd of November. Occasioned by his arrival at KTH, Abbas talked to us about his career and background and shared his plans for the future.

Read interview

Advanced Light Microscopy Lab

Teamet bakom SCI-skolans nyhetsbrev har besökt ALM-laboratoriet (Advanced Light Microscopy) på SciLife Lab och pratat med några av de ledande forskarna inom området ljusmikroskopi samt fått se en del av den utrustning som finns i labbet.

Läs artikeln 

Akademiska Hus återinför P-avgifter från och med 1/1 2022

Akademiska Hus meddelar att fr.o.m. 2022-01-01 återinförs P-avgifter på KTH:s Campus.

Så ska resultaten från RAE 2021 utveckla KTH

I RAE 2021 granskades och utvärderades KTH:s forskning av 90 inbjudna internationella experter. Deras rekommendationer har samlats i tolv rapporter som tillsammans bildar ett viktigt underlag för utvecklingen av KTH:s forskning framöver. I den just fastställda verksamhetsplanen för 2022 syns många rekommendationerna som prioriterade aktiviteter.

Så ska resultaten från RAE 2021 utveckla KTH

​​​​​​​Implementering av resultat

Expertrapporter

Lättare att anmäla tillbud, risker och arbetsskador digitalt

Nu förenklas anmälningsprocessen när det gäller risker, tillbud och arbetsskador på KTH.
I det nya IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö) ersätts det tidigare manuella blankettsystemet med en digital hantering av ärenden.

Läs mer  (länken går till KTH:s centrala sidor)

Information för anställda

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Mer om säkerhet och krishantering

På gång på skolan