Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på SCI-skolan

Senaste nytt om omorganiseringen på SCI-skolan

Här publiceras den senaste informationen om omorganiseringen av Farkost och flyg, Hållfasthetslära och Mekanik.

Leif Kari slutar som skolchef

Leif Kari har fått ett annat uppdrag på KTH och slutar därmed som skolchef.

 

Norra bilinfarten till KTH Campus stängs

Från och med den 15 februari kommer det inte längre att vara möjligt att köra bil till eller från KTH Campus den norra vägen, via Albano/Roslagsvägen.

Förändringar kring prefektskap och annat

Ny prefekt vid nya institutionen är Fredrik Lundell.

På gång på skolan