Till innehåll på sidan

Teknikvetenskap (SCI)

Interna sidor för anställda på skolan för teknikvetenskap (SCI). Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Till skolans externa sida​​​​​​​ 

Advanced Light Microscopy Lab

Teamet bakom SCI-skolans nyhetsbrev har besökt ALM-laboratoriet (Advanced Light Microscopy) på SciLife Lab och pratat med några av de ledande forskarna inom området ljusmikroskopi samt fått se en del av den utrustning som finns i labbet.

Läs artikeln 

Lättare att anmäla tillbud, risker och arbetsskador digitalt

Nu förenklas anmälningsprocessen när det gäller risker, tillbud och arbetsskador på KTH.
I det nya IA-systemet (informationssystem om arbetsmiljö) ersätts det tidigare manuella blankettsystemet med en digital hantering av ärenden.

Läs mer (länken går till KTH:s centrala sidor)

Migrering av KTH Box till KTH OneDrive

KTH ser kontinuerligt över vilka lösningar som används på KTH för att kunna erbjuda de bästa lösningarna med avseende på funktionalitet, pris och tillgänglighet och beslutat att under 2021 ersätta den centrala tjänsten KTH Box med KTH OneDrive. 

Läs mer

Föreslå kandidat till rektorsuppdraget

Du som är medarbetare eller student på KTH har möjlighet att bidra i rekryteringsprocessen av ny rektor på KTH genom att nominera en eller flera kandidater till uppdraget.

Rekryteringsprocess för nästa rektor och prorektor

Intervju med Susanna Lundgren

We interviewed Susanna, who works at SIEMENS Energy AB as an expert within blade dynamics and contact mechanics, and was recently re-appointed as affiliated faculty in Solid Mechanics.

More

CERO-projektet

SCI-skolans nyhetsteam har pratat med professor Ulf Ringertz om CERO-projektet och hans bidrag i det, samt hans intressanta arbete med NASA inom aeroelasticitet.

Läs intervjun här

Information för anställda

Säkerhet och kris – viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer 08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

KTH:s trygghetsnummer 08-790 9900

för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

Mer om säkerhet och krishantering

På gång på skolan