Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SCI skolans sidor för säkerhet och kris

Säkerhet på KTH

Säkerhetsavdelningen stödjer hela KTH inom en rad områden som exempelvis verksamhetssäkerhet, fysisk säkerhet, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och personsäkerhet.

Avdelningen bemannar också tjänsteman i beredskap (TIB) som nås via KTH larmnummer (08 790) 7700 året runt, dygnet runt.

Kontakt

Säkerhetsavdelningen på KTH

Viktiga telefonnummer

112 (SOS alarm)

för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/ brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

KTH:s larmnummer

08-790 77 00

vid särskilda händelser som t.ex. allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH.

Checklistor vid kris 

IT-säkerhet för anställda vid KTH

Säkerhet är en av grundförutsättningarna för att användningen av IT ska fungera väl. På denna sida finner du IT-säkerhets information för anställda vid KTH.

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Det är viktigt att rapportera tillbud, risker och arbetsskador (händelser) till KTH. Med din hjälp kan vi förhindra framtida olyckor.