Till innehåll på sidan

Information till SCI-skolans anställda med anledning av coronaviruset

Senast uppdaterad 8 januari

SCI-skolans lokala information angående Covid-19

Skolan för teknikvetenskap utfärdar härmed följande förtydliganden för vår verksamhet. Situationen är mycket oviss och det är sannolikt att uppdateringar kommer att behövas baserat på råd från, t.ex. Folkhälsomyndigheten. Vi tackar för visad förståelse och flexibilitet.

Åtgärder

Målsättningen är att alla som är beroende av fysisk närvaro på KTH för sin verksamhet, skall kunna fortsätta arbeta på plats under trygga former.

  • Alla som kan ska arbeta hemifrån till och med 24 januari. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har den 18 december uppmanat alla som inte absolut måste vara på sin arbetsplats att arbeta hemifrån till och med den 24 januari. Ett särskilt uppdrag har i detta fall givits till statliga myndigheter. KTH uppmanar därför alla chefer och medarbetare att i samråd se till att endast de som måste vara på plats för att verksamheten ska fungera arbetar på campus, och att övriga arbetar hemifrån till och med den 24 januari. I övrigt bedrivs verksamheten enligt tidigare planering och beslut. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med närmsta chef.
     

  • Möten och seminarier bör hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning). Mindre möten (t.ex. forskargrupper eller handledningsgrupper) kan om nödvändigt genomföras fysiskt, förutsatt att kraven på social distansering kan uppfyllas.
     

  • Disputationer under HT-20 och första kvartalet 2021 bör hållas digitalt.
     
  • Salsexamination övergår helt till distans fr.o.m. 2020-11-18 t.o.m. 2021-01-31, se Beslut om distansexamination i november och december 2020 samt i januari 2021 (pdf 234 kB)

Slutligen, vill vi påminna er om att stanna hemma om man ens har det minsta tecken på Covid-19-symtom (se 1177.se ), hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus, och tvätta händerna ofta med tvål och vatten!

Frågor och svar

Jag som anställd har blivit kontaktad av en student som är bekräftad smittad med Covid-19. Vem kontaktar jag?
Meddela detta till HannaSara Karlsson, Utbildningsadministrativt ansvarig (UA) utbadm@sci.kth.se  
UA:s ansvar är att förmedla informationen vidare till berörd examinator/kursansvarig med kopia till studierektor för berörd kurs och Grundutbildningsansvarig. UA ska även skicka vidare information till GVS, som har kontakt med smittskydd Stockholm.

Jag har en fråga gällande administrativa rutiner kring genomförande av salsskrivning, vem kontaktar jag?
Kontakta Helene Rune, administrativ chef, utbadm@sci.kth.se

Vem kontaktar jag vid frågor gällande eventuellt ändrade examinationsformer och undervisning på grund av Covid-19?
Kontakta din studierektor på institutionen:
Till listan över studierektorer

Jag som anställd är bekräftad smittad med Covid-19, vem kontaktar jag?
Som anställd skall man omedelbart informera sin närmaste chef om man bekräftats smittad av covid-19. Man har även en skyldighet att informera andra som man haft kontakt med som eventuellt kan ha smittats.

Möjlighet att ställa frågor

I denna länk ges skolans personal möjlighet att ställa frågor med anledning av ovanstående

Gå till Webbformulär

Rektors beslut

Rektors beslut om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet hösterminen 2020 i syfte att förhindra smittspridning av covid 19, V-2020-0450  (pdf 200 kB)

För undervisning, se rektors beslut V-2020-0410 om förutsättningar för HT20 samt