Kontaktuppgifter vid kris

Samhällsfunktioner

Polis/ Brandkår/ Ambulans: 112 (eller 114 14 för icke akuta ärenden)
Gift-informationscentralen: 112 eller 08-33 12 31

Larmnummer KTH

KTH:s larmnummer: 08-790 7700

Krisledningsgrupp för SCI-skolan

Krisledningsgruppen på SCI-skolan leds av skolchefen och agerar vid oförutsedd händelse av allvarligare art som i större omfattning drabbar eller riskerar att drabba skolans personal, studenter, egendom etc som inte kan hanteras inom ordinarie linjeorganisation.
Om inget svar, skicka sms!

Namn

Telefon

Mobil

Skolchef
Leif Kari 08-790 7974  070-798 7974
Back up: Vice Skolchef
Anna Delin 08-790 9043 073-952 8542
Administrativ chef
Helene Rune  08-790 9180  070-718 9180
HR-ansvarig
Lisa Johnsson 08-790 7602  073-270 28 76
Brandskyddsansvarig samt huvudskyddsombud
Erik Edstam  08-790 8492  070-202 4375
Krisansvarig för studenter
Kanslichef
HannaSara Karlsson 08-790 7588 073-765 2128
Back up: Administrativ chef
Helene Rune  08-790 9180  070-718 9180

Krisledningsgruppens ansvar är:

  • att bedöma läget och organisera åtgärder som den uppkomna situationen kräver.
  • att informera personalen och studenterna om det faktiska läget.
  • att hänvisa ev medialt intresse till KTH:s pressansvarig eller rektor för information.

Kontaktpersoner på institutioner

Separat förteckning

Utrymningsledare

  Separat förteckning

Hjärtstartare

  Separat förteckning

Till sidans topp