Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontaktuppgifter vid kris

Krisledningsgrupp för SCI-skolan

Krisledningsgruppen på SCI-skolan leds av skolchefen och agerar vid oförutsedd händelse av allvarligare art som i större omfattning drabbar eller riskerar att drabba skolans personal, studenter, egendom etc som inte kan hanteras inom ordinarie linjeorganisation.

Krisledningsgruppens ansvar är:

  • att bedöma läget och organisera åtgärder som den uppkomna situationen kräver.
  • att informera personalen och studenterna om det faktiska läget.
  • att hänvisa ev medialt intresse till KTH:s pressansvarig eller rektor för information.

Om inget svar, skicka sms!

Larmnummer - Akut

Polis/ Brandkår/ Ambulans: 112 
(eller 114 14 för icke akuta ärenden)

Giftinformationscentralen: 112 eller 08-33 12 31

KTH:s larmnummer: 08-790 7700

Kontakt

Funktion

Skolchef och övergripande ansvarig
Back up: 1:a vice Skolchef
Back up: 2:a vice Skolchef
Administrativ chef

HR-ansvarig

Brandskyddsansvarig
Krisansvarig för studenter