Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

Chefen på din arbetsplats ansvarar för att anmäla tillbud, risk och arbetsskador.

Man behöver gå tillväga på ett visst sätt ifall tillbud, risk eller arbetsskada uppkommer på arbetsplatsen.
I länken nedan beskrivs hur du ska gå tillväga och vem som gör vad samt finns en blankett tillgänglig för nedladdning.

Läs mer om Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada på de centrala KTH-sidorna

Innehållsansvarig:Erik Edstam
Tillhör: SCI
Senast ändrad: 2017-12-04